Vårt eminente medlem i garasjeutvalget for tun 2 - Kurt Sætre har trukket seg fra utvalget. 

Vi takker han for innsatsen og ber tun 2 derfor finne en ny kandidat dersom de ønsker å være representert. 

 

Styret ber tun 2 finne en kandidat blant sine beboere og melde til styret via epost hvem som er valgt til å representere dem. 

 

/styret