Det har vært litt stille fra styret i det siste. Hovedsaklig fordi vi er svært opptatt med å levere på det største enkeltprosjektet vi har hatt noensinne; garasjer.

I disse dager legges budsjettet som skal fremmes til generalforsamlingen i 2022, det er mange oppgaver å fordele på dette budsjettet også selv om vi nok preges mest av garasjeprosjektet. Det skal iht til vedtaket på generalforsamlingen også fremvises et eget prosjektbudsjett og regnskap for garasjene så det krever litt ekstra arbeid for styret og regnskapsavdelingen.

...så over til det alle bryr seg om. Hva er status i garasjeprosjektet?

1) Vi har inngått en avtale med Bygghuset AS  (http://bygghuset.no/) med bistand til søknaden med kommunen og anbudet som skal ut til flere leverandører (dette er også iht til vedtaket på generalforsamlingen)

2) Det er tegnet opp en detaljert spesifikasjon for plassering av garasjene med de endringene som er nødvendig fra dagens plassering, dette er snart klart til høring og vil bli sendt til Altinn 

3) Dersom vi får godkjenning for å sende søknaden til kommunen vil søknadsprosessen starte om 2-3 uker  (det kreves 2 uker på Altinn før vi kan gå videre med kommunen) og samtidig starter vi en anbudsprosess. Merk at kommunen da har 12 uker på seg til å svare.

4) Anbudet og den endelige plasseringen av garasjene vil bli faststilt ila den tiden kommunen behandler søknaden. Her bruker styret en god del innsats med å finne en god løsning for alle naboer og beboere

 

Vi planlegger å tilrettelegge for informasjonsmøter om garasjene når vi er klare for søknad til kommunen. Dvs om ca 3 uker.

Igangstart på forberedelser og bygging er fortsatt satt til sommeren 2022, det er avhengig av svar fra leverandører i anbudsprosessen men VELDIG avhengig av kommunens svar på søknaden. Jeg har forsøkt å illustrere tidsplanen for prosjektet under men husk at dette er et estimat og svært avhengig av behandlingen hos kommunen.  (Klikk på bildet for en større utgave)

 

 

/styret