Utskrift

Ja til garasjer men hva skjer så..?

 

I går fikk vi et overveldende flertall for å bygge nye garasjer, det er et ydmykt styre som skal gå løs på den oppgaven. Vi skal ha noen dager til å summe oss, skrive ferdig protokollen og avsjekke litt hvilken rekkefølge ting skal skje fremover.

 

Her er en midlertidig plan for det neste som skjer i prosjektet:

  1. Protokollen fra styremøtet skal skrives ferdig og signeres. Etter det så blir den presentert på nettsidene våre og sendt ut i papirform til alle postkasser
  2. Styret varsler at eventuelle motparter som har til ønske å gå til rettslig saksgang bør gjøre det innen 1 desember. Vet de at det skal skje men det skjer etter 1 desember ber vi dem innstendig om å varsle styret så vi kan sørge for at vi ikke forplikter oss til noe og så får en stopp i  fremgangen pga en rettstvist. Styret bemerker at vi ikke tror dette skjer, vi vet ikke om noen som ønsker å gjøre dette men det er vanlig å gi et varsel på denne måten så vi kan avverge økonomiske tap for både selveierforeningen og de som saksøker dersom dette skjer. Styret viser til at dersom noen går til rettslige steg UTEN å varsle styret innen denne fristen bør ha gode objektive grunner for å ikke varsle oss eller risikere å stå ansvarlig for eventuelle tap.
  3. Vi starter arbeidet med å lage et arbeidsutvalg av representanter for hvert tun. Vi viser til at i forslaget fra styret så står det at "styret velger ut representantene" og at dette forslaget fikk flertall ved generalforsamlingen. Styret viser til at vi muntlig informerte at styret vil la hvert tun selv velge sin representant (så langt det lar seg gjøre, er det tvist her vil styret jobbe sammen med tunet for å finne en representant) og om noe tun ikke klarer å velge sin representant vil styret gjøre en innsats for å finne en for dem. 
  4. Vi starter arbeidet med å finne ekstern konsulentbistand for å validere og kvalitetssjekke tilbudet fra Igland og for å kunne gjøre det samme med de nye tilbudene vi håper å få når vi markedsprøver tilbudet. (Styret har allerede startet denne jobben før generalforsamlingen)
  5. Vi starter arbeidet med å finne en ekstern konsulent for å følge opp prosjektet gjennom hele prosjektfasen, vi må finne riktig tilbud mtp kostnad og kompetanse her. Gjerne en med komptanse fra bygg og kommunale søknader.
  6. Vi markedsprøver tilbudet fra Igland. Her vil vi offentliggjøre både kontrakten som blir brukt som kravspek og vil oppfordre beboerene om å sette oss i kontakt med leverandører de tror har mulighet til å levere på denne. Enten del-leveranse eller totalentreprenør fordi vi kan presse totalentreprenør til å vurdere å bruke vårt valg av underleverandør. 

 

Dette skjer nå i de neste 4-6 ukene og vi kommer tilbake med mer informasjon fortløpende under prosessen

 

 

/styret