Forsikringsavtalen vår med Tryg Forsikring endres

I forbindelse med at forsikringen ble kontaktet av beboere som var bekymret for parkering inne på tunene så ble Tryg samtidig informert om at garasjene var i svært dårlig tilstand.

Tryg Forsikring har derfor kontaktet styret og bedt om informasjon om tilstanden og hvilke tiltak selveierforeningen har gjort for å sikre mot skade.

 

Styret gjengir under konklusjonen fra Tryg Forsikring etter at de selv har vurdert tilstanden.

 

Tryg ønsker da ikke å forsikre disse lenger, da dette er garasjer som bør rives. Hvis boligselskapet ikke aksepterer dette kan vi redusere forsikringssum kraftig og sette de på
en førsterisikodekning(dvs at man får utbetalt maks den satte forsikringssum). Premie vil gå opp, da risikoen er særdeles dårlig. En naturlig forsikringssum vil være rivningskostnader.

 

Styret skal behandle denne saken med Tryg ila oktober men varsler herved samtlige beboere at de, kjøretøy og deres eiendeler i garasjene ikke kan regnes som forsikret.