Utskrift

Innsendte spørsmål til styret og våre svar

 Vi har som sagt hatt åpent hus hver fredag i oktober frem til generalforsamlingen. Dette er et forsøk på å kunne gi informasjon til alle beboere på så mange måter som mulig. Du kan ringe, sende epost eller besøke oss på grendehuset så her burde det være mulig for alle og enhver å få gi tilbakemelding.

 

 

Spørsmålene vedrørende garasjer eller generalforsamlingen

 

Har lokalet for generalforsamlingen støtte for svakhørte og bevegelseshemmede?

Ja det har det. Vi benytter teleslynge og kinoen skal ha mulighet for rullestol etc. Kom gjerne tidlig om du har ekstra behov for assistanse.

 

Hva koster garasjene?

Med fare for å forenkle en mye mer kompleks problemstilling så koster garasjene deg som beboer 1000,- kr i månedlig husleieøkning. Vi beregner totalkostnaden for prosjektet til å være ca 38millioner og ber om en ramme på 41 millioner for å sikre oss mot evt uforutsette utgifter (en kostnadsramme på rundt 5% iht prosjektrammen). Det er standard iht til PRINCE2 metodikk for prosjekter å be om en ekstra sikring og i byggeprosjekter er dette veldig avhengig av hva slags bygning og forhold rundt. Styret har vurdert flere usikkerhetsmomenter og kommer til at 5% er en adekvat sikring før vi eventuelt må tilbake til generalforsamlingen.

 

Hva er størrelsen på nye garasjer?

Det er avhengig av hvordan vi bygger de, det er mulighet for dobbeltrekker noen steder mens tilbudet er på enkeltrekker alle steder. Dobbeltrekker er billigere å sette opp og vedlikeholde men av hensyn til usikkerheten om hvor mange vi kan sette opp har vi gått for det dyreste tilbudet for å være sikker på kostnaden i beregningene våre.

Her er derimot de helt nøyaktige målene for garasjene, både dobbelt og enkeltrekker. Bredde er 3m ved innkjøring fra midtstolpe til midtstolpe. Husk at disse målene kan endre seg når vi starter detaljplanlegging med leverandør.

 

Garasje measurement singles

 

Garasje measurement doubles

 

 

 

 

Får alle garasjer?

Ja, alle som i dag har en garasje får en ny garasje i vårt tilbud.

Det er ingen unntak for medlemmene og vi har planlagt med helt like garasjer til alle medlemmene i tilbudet. Det er mulig vi må gjøre noen forskjeller på garasjenes form og type (dobbeltgarasjer eller enkeltrekker?) fordi vi praktisk sett skal ha plass til veldig mange garasjer på svært liten plass så igjen kan dette endre seg når vi starter detaljplanlegging med leverandør. Styret har også en garasje og vi har sagt at vi kan frasi oss plassen for denne ene garasjen, så for styret blir det ingen ny garasje. Vi går fra 170 til 169 garasjer.

 

 

 

Hvordan fordeles gjelden til hver enkelt husstand?

Husstandene får ikke mer gjeld. Gjelden tilhører selveierforeningen og dere betjener den via fellesutgifter. Det vil si at dere ikke er ansvarlige for denne gjelden mer enn dere er for noe annet selveierforeningen benytter av fellesskapets midler. Den vil ikke dukke opp på kredittvurderinger eller på lånesøknader. Den vil medføre økte fellesutgifter som alltid benyttes i beregninger av låneevne.

Banken kan ikke ta pant i deres boliger for betjening av gjeld.

 

Hva koster tilleggsalternativene?

Loftspakken er priset til 6900,-

Elbillader er priset til 18 600,-

 

 

Hvor plasserer dere garasjene?

Det kan vi ikke svare deg på akkurat nå, det er en del av den detaljplanleggingen som kommer etter at vi har fått mandat til å gå videre. Litt enkelt sagt så prøver vi å "plassere garasjene så nært der de er i dag" men det er et veldig forenklet svar på et veldig detaljert spørsmål. Sånn at det er klart for alle så kan det da også hende at akkurat den garasjen dere benytter kan bli liggende på en annen plass enn tidligere. Om de flytter på seg i noe vesentlig grad så skal vi informere tidlig, vi skal basere oss på at det er frivillig å flytte garasjen og vi skal sørge for at det ikke blir uhensiktsmessig lang vei å gå til garasjen.

Et spesielt viktig poeng for oss er at det skal være tatt hensyn til at det er mennesker med bevegelseshemning som skal bruke garasjene, både nå og i fremtiden, derfor må de ligge "nært nok hjemme til at man kommer seg frem til de omtrent like enkelt som man gjør i dag"

 

Hvor skal vi parkere i byggeperioden?

 Det blir flere alternative parkeringsplasser. Mens vi bygger på et område kan man rydde grunnen på et annet område. Da får man plass til litt flere biler der hvor det er ryddet. I tillegg så søker vi kommunen om midlertidig tillatelse til å parkere på flere områder mens byggeperioden pågår. Vi har også planlagt å sjekke med naboene våre om hvor vi kan låne parkeringsplasser i byggeperioden.

Det er 2 viktige poeng rundt dette med parkering i byggeperioden.

1) Det kommer til å bli kaos, uansett hvordan man tilrettelegger så blir det kaos i en kortere periode. Spesielt når selve reisverket skal på plass.

2) Personer med bevegelseshemninger skal prioriteres sterkt ved midlertidige parkeringsplasser, i enkelte tilfeller vil styre be om midlertidig tillatelse fra kommunen til å parkere inne på området om det er nødvendig for denne brukergruppen. Etter det så prioriteres det egentlig ikke noe særlig med mindre man har spesielle hensyn (hei dere med små barn eller vondt i beinet, kom snakk med oss så hjelper vi så godt vi kan!).

 

Hvor ser garasjene ut?

Det er allerede vist på infomøtet med Igland og i en tidligere post, så jeg linker bare til den her og noen veldig få bilder.

Garasje 3      Garasje 8

 

Her er linken til bildene og noen svar fra infomøtet

 

Er det regnet på hvor mange gjesteplasser som vil forsvinne?

Ja, ca hver 7 garasje som bygges tilsvarer en gjesteplass men vi ser også at det er en god del merkelige plasseringer som kan optimaliseres slik at vi får noen tilbake, blant annet ved å fjerne styrets garasje og også utnytte de 2.3 meterne på enden som vi ikke gjør i dag. Litt det samme ser man andre steder også, vi utnytter dårlig plassen rundt trafo f.eks (de må ha litt avstand til byggene men er plassert mildest talt litt merkelig).  Under sist beregning så kom vi til at med rimelig stor grad av sikkerhet må fjerne 4 plasser pr tun (totalt 20).

 

 

Hvor mange er stemmeberettige til generalforsamlingen?

Det er i dag 175 enheter med rett til å stemme som kan komme til generalforsamlingen. Det er greit å samtidig minne om at man kan maksimalt ta med 2 fullmakter for andre til dette møtet. 

 

 

Hvem vil eie garasjene og være ansvarlig for vedlikeholdet?

Styret mener at ansvaret for vedlikehold må være foreningens ansvar i sin helhet for ikke å gjenta den situasjonen vi har i dag hvor noen har gjort et bra arbeid med garasjene mens naboens kanskje forfaller. Det må være like forhold for alle beboerne. 

 

I tillegg til de generelle spørsmålene over så har vi fått en god del litt mer detaljerte spørsmål

Vi i styret påpeker at det på ingen måte kan forventes at vi kan svare på alle disse spørsmålene på dette tidspunktet men vi gir noen generelle betenkninger rundt de. Disse spørsmålene er resultat av en del spørsmål på åpent hus hver fredag, tillegg har Øystein Aslesen (Myrsletta 130) vært i dialog med styret over litt under 30 eposter siden sent september og Knut Erik Melstrøm (Myrsletta 22) har sendt masse spørsmål med varierende detaljeringsnivå.

Styret er takknemlig for interessen og spørsmålene. Det hjelper oss å forbedre leveransen til medlemmene og viser at det er villighet til å hjelpe oss med å få en leveranse alle kan leve med.