-Styret innstiller på å bygge nye garasjer og kaller derfor inn til ekstraordinær generalforsamling

 

Møt opp på ODEON Kino Ski, Sal1 den 18 oktober 2021, fra 17:30

Møtet begynner presist 18:00 og varer til 21:00 

 

 Paragraf 3 i vedtektene sier (blant annet):

Ekstraordinært selveiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10‑del av selveierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært selveiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

Skal et forslag som etter lov og vedtekter må vedtas med flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen.

 

Styret har sammenstilt våre dokumenter og grunnlag i et større dokument som vi tilgjengeliggjør her på nettsidene. Dette dokumentet kommer i postkassen til alle beboere ila mandag og er den formelle innkallingen til extraordinær generalforsamling 18 oktober 2021. 

Innkallingen i PDF er tilgjengelig her

 

 

I tillegg er det en del vedlegg iht til følgende liste:

a) Tilbud fra Igland

b) Tilbud finansering fra DnB

c) Betenkning eierform garasjer på Myrsletta

d) Opprinnelig tilstandsrapport (2019)

e) Tilstandsrapport og verdivurdering etter tiltak – 2021

f) Budsjettforslag for finansiering av garasjeprosjektet og for fremtidige behov legger vi ved prognosen på budsjett til 2026

 

 

 

Vi gjengir kun forslag til beslutning nedenunder og henstiller alle til å lese dokumentet nøye for å få med seg detaljene rundt dette. Klikk på bildene for større utgaver. 

 

 

Vedtak 1 GF

 

Vedtak 2 GF

 

 

 

/styret