Vi har hatt en gjennomgang med rydding av treveksten og en del buskas rundt omkring på Myrsletta. De fleste trær som er blitt vurdert denne gangen ble fjernet helt. Dette er egentlig ikke noe styret har noe fritt valg å beslutte, fordi vi har forholdt oss til Naboloven $3 som tilsier at slike trær kan felles om de blir begjært så. 

Naboloven $3

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

 

Litt kort fortalt er loven fortolket slik:

Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden.

Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter. Regelen står i nabolovens § 3. Merk at hekker under 2 meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes etter disse reglene.

 

Det er flere hensyn som skal ivertaes så det er ikke gitt at vi fjerner treet bare fordi det er ønsket fra noen i naboskapet, blant annet så spør vi leverandørene om det er mulig å beskjære treet ned til lovlig høyde uten å skade det for mye. Der hvor det er hensiktsmessig så beskjæres treet. 

 

I tillegg til en god del trær som er beskjært/fjernet så er det ryddet i en rimelig stor mengde buskas, spesielt nede ved tun 1 er det gjort en innsats og i den "grønne lungen" mellom tun 4 og 5 (epletreet er pent frisert også).

Nå er det heldigvis slik at det er litt plass til ny beplantning på Myrsletta og spesielt om vi også skal bygge nye garasjer så ønsker vi at det skal få et helhetlig preg. Vi ser derfor frem med optimisme på at generalforsamlingen i april 2022 kommer med mange nye forslag om hvordan vi skal fortsatt gjøre Myrsletta til en grønn lunge. Vi ønsker forslag til hvilke typer beplantning som kan hjelpe til med å trekke ut overvann på området. Gjerne uten formye nedfall mtp tak og vedlikehold.