Det kom inn en god del spørsmål men de fleste er utbesvart ved at vi har lagt ut informasjon fortløpende. Vi kan derimot få poengtert følgende fra møtet.

1) Størrelse på evt nye garasjer?

De er større, dypere/bredere og høyere. Dybden er ca 6.1m (vi har rundt 5.85 i dag), bredden er 3meter (i dag er vi på ca 2.65) og de blir høye nok til å supportere et loft i tillegg til tak over bilen. 

2) Hvor lang tid tar det å bygge garasjene?

Ca 7-9 måneder men da kommer noen ganger asfaltering året etter, litt avhengig av vær og hvor mye bakken trenger å falle til ro. I forlengelsen av det spørsmålet så sier både styret og leverandør at vi tror vi kan klare å bygge garasjene på ett år men dette er veldig avhengig av kommunen og ikke minst når vi kan starte planlegging/søknadsarbeidet. Dvs hvor tidlig vi tegner en kontrakt.

3) Hva er tilleggsvalg?

Loftspakken og elbillader er tilleggsvalg. Loftspakken er gulv på loftet og en loftsstige opp. Elbillader er selve lademodulen for alle garasjer blir tilrettelagt for lading med egen koblingsboks. 

4) Kan dere vise prosjektplanen?

Ja, det kommer sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Litt fordi vi også spør generalforsamlingen hvordan de ønsker at styret skal gå frem.

 

5) Kan vi få se bilder av garasjene?

Ja, se bildene under fra et lignende type prosjekt som vi har fått tilbud på. Merk dere at her er det bilder av enkeltrekker og dobbeltrekker så siden alle våre er planlagt som enkeltrekker blir det noen forskjeller. Dere kan trykke på bildene for å se en større utgave om det er ønskelig.

 

 

 

 

 

 

Garasje 5