Det ble utført en inspeksjon av taket på grendehuset. Dette er en del av det vanlige arbeidet styret har med utvendig vedlikehold. Grendehuset har fått litt ekstra oppmerksomhet i år, blant annet maling, vasking, el-kontroll og siden vi fikk vasket taket rent for mose (med sinkbeslag så det blir holdt nede) så tok vi med en inspeksjon for å se om det var nødvendig å skifte takstein.

Hele rapporten er lagt ut her:

 

http://www.myrsletta.no/images/2021/Rapport_grendehuset.pdf

 

 

 

Kort fortalt: Taksteinen er i god nok stand til at vi ikke trenger skifte den på noen år (fint... fordi det koster en del)

 

/Styret