Vi har fått tilbud om finansiering av evt nye garasjer, grunnforhold, asfaltering og opplegg for ny strømtilførsel for lading. Flere har spurt om hvordan dette tilbudet ser ut og for å bidra til transparent behandling så legger vi det ut en gang til. 

http://www.myrsletta.no/images/Scan_Hulback_Beate_07_23_22-04-2021.pdf

 

Merk dere at dette er forutsett at vi ønsker 20 års nedbetaling. Det forutsetter også at renten er gitt som i brevet og selvsagt så er det lagt til en svært god sikkerhetsmargin på finansieringen. Alle prosjekter bør ha ca 5-10% margin men styret har her lagt til nesten 20%. 

Slike prosjekter som dette har alltid en viss usikkerhet i prognosene men sist gang vi beregnet utgiftene kom vi til en husleieøkning på ca 900kr for å betjene lånet.

Ta dette som en veldig tidlig beregning, det vil nok øke litt (ca 1000). Maksimal risiko er ca 1300 om vi benytter hele sikkerhetsmarginen. Det er IKKE beregnet noen påvirkning på kostnaden om vi bruker noe av våre oppsparte midler, fordi styret ønsker å vise den reelle kostnadsøkningen og ikke ta av disse midlene. 

 

Styret har som intensjon å foreslå at vi går for denne finansieringen med fullfinansiering fra byggestart. Dvs ingen innskudd eller ekstra regning til beboerne. Kun en husleieøkning. 
Styret har også vurdert IN-løsning (individuell nedbetalingsplan) men kommet til at det kan heller settes opp etter at garasjene er ferdige og vi kjenner sluttsummen for arbeidet. Så det vil arbeides med etter ferdig leveranse av evt garasjer. 

 

Oppdatering 18 august:

Styret er blitt forespurt hvilken sikkerhet som ligger til grunn for lånet. Vi har fått tilbud om lån med pant i selveierforeningens tomt og de nye garasjene. Dvs sikkerhet for lånet er de ferdigstilte bygningene når de foreligger. For å få dette på plass måtte vi ha en verdivurdering av tomt/grendehus og garasjer. 

Se vedlagte bilde. Merk at rapporten er allerede publisert i sin helhet på hjemmesidene våre. 

 

DF6FD4F9 3E6A 4D3F A182 5BDEC646DEAB