Vedlagt ligger protokollen for generalforsamlingen 15 juni 2021. 

 

http://www.myrsletta.no/images/2021/0917_001.pdf

 

Merk at denne protokollen blir printet ut og levert i postkassen til alle beboerne ila august. 

Som kommentar til forslag C - fartsdumper så bemerker styret at leverandør anbefaler levering av disse til neste år, våren 2022.