UTLEIEBESTEMMELSER FOR GRENDEHUSET

 

 

 

1.
Grendehuset leies ikke ut til personer under 20 år. Det må alltid være en ansvarlig over 25 år tilstede under hele arrangementet.
2.
Leietaker er ansvarlig for skade på bygning, fasade, faste installasjoner, innbo og løsøre.
3.
Arrangementer skal holdes innenfor husets vegger, og ikke være til sjenanse for naboer. Musikk dempes fra kl. 23.00. Dører og vinduer skal holdes lukket etter kl. 23.00, og ved bruk av musikkanlegg.
4.
Leietaker er ansvarlig for å holde orden også utenfor huset. Ved luftig skal musikken dempes.
5.
Arrangementet skal avsluttes senest kl. 01.30. Strømmen kobles ut kort tid etterpå.
6.
Overnatting er ikke tillatt, med mindre styret har gitt tillatelse.
7.
Huset skal være godt rengjort etter brukAlle bord, stablestolerog gulv skal vaskes. Toaletter og servant likeså. Salongmøbler og matter skal støvsuges. Kjøkkenbenkskapdører, kjøleskap og ovn skal vaskes.
8.
Service og bestikk skal vaskes i oppvaskmaskin, og ryddes på plass i henhold til lister i skuffer og skap.
9.
Ventilatoren på kjøkken må ikke slås av.
10.
 Musikkanlegg og lys i salen, kjøkken, toaletter og gang skal slås av.Utelyset skal være tent. Når temperaturen tilsier det, skal panelovner/varmepumpe stå på.
11. 
 Grendehuset skal være ferdig rengjort, og nøkkelen levert innen kl. 12.00 påfølgende dag. Huset blir inspisert av en person bemyndiget av styret. Omvask kan forlanges, evt. kan vasking bli utført på leietakers regning.
12. 
Grendehuset leies fortrinnsvis ut til medlemmer av selveierforeningen.
13. 
Konfirmasjonshelgene trekkes blant de som har søkt innen 01/05 (året før) for mai, og 01/10(åretfør) for september. Medlemmer av selveierforeningen går foran andre leietagere.
14. 
Utleiepriser fastsettes av styret. Ved utlevering av nøkkel, betales depositum fastsatt av styret.
15. 
Styret avgjør i tvilstilfelle om utleie av grendehus kan godtas.
16. 
Arrangementer som blir holdt i strid med disse regler, kan forlanges avsluttet. Videre kan det føre til at husstanden/leietakere nektes leie av grendehuset for et bestemt tidsrom, fastsatt av styret.
17. 
Parkering. Utleier disponerer veg på inngangsiden av grendehuset. Gjester må ikke oppta plasser på parkeringsarealet til Myrsletta selveierforening.

 

 

 Ved brudd på disse bestemmelsene ber vi naboer ta direkte kontakt med de som leier lokalet. Om det ikke medfører endring kan styret kontaktes, eller politiet. Det er høflig å gi leietakerne beskjed om at politiet kontaktes før det skjer. Det er også god bruk av politiets ressurser om det medfører at de ikke trenger rykke ut.

 

Rev. 05/2014