Styret er nødt til å fjerne noen trær som er vokst såpass mye at de er usikre for naboleilighetene. Merk at dette er et lovpålagt krav at vi må fjerne disse trærne.

Styret ønsker å prøve å beskjære trærne først og se om vi kan beholde de, dette er et langt mindre inngrep og vil la oss beholde trær som suger vann fra grunnen.

 

I den forbindelse så gir vi et tilbud til alle beboere om å rapportere inn trær som de ønsker å felle eller beskjære. Uavhengig om det står på egen tomt eller fellesskapet. Styret vil så vurdere hvert tilfelle og bekoste fjerningen/beskjæringen dersom treet står i fare for å skade fellesskapets eiendom. Dette gjør det mulig å heve sikkerheten på Myrsletta samtidig som vi gjør det enkelt for hver enkelt beboer. Kostnaden er langt mindre pr tre dersom vi gjør dette til en felles jobb for hele Myrsletta. Kvantumsrabattene er gode for flere oppdrag på samme sted.

Merk at vi ikke garanterer at alle forslag blir gjennomført men vi skal strekke oss etter å få vekk alle "Farlige" trær. 

 

 

Rapporter inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - det er et krav at dere melder det skriftlig eller via epost så vi kan dokumentere kostnaden.

 

Forretningsfører er tilstede de første 20minuttene.

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Iren Magnor, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg

Hege Håkonsen er fraværende men Ole-Petter Tranberg er vara

Tanja Wang trenger ikke møte og er derfor fraværende

Forretningsfører innleder møtet

Svært lite nytt, god fremgang i likviditet og husleie. Ingen andre nyheter

Styret gjenngår saker som omhandler den løpende drift av selveierforeningen

 • Vi behandler en boligsak mellom Ski kommune og en beboer.
  1. Beboeren har i god tro bygd utenfor egen tomtegrense, Ski kommune har klaget på manglende søknad før bygging.
  2. Styret er bedt om å godkjenne at bygningen er på felleseiers areal

Styret svarer: Vi har ingen fullmakt til å omregulere fellesarealer til enkelt medlemmer og vil derfor svare på naboundersøkelsen at vi har innvendinger (svare negativt). Styret ønsker også å ikke sette en presedens for at man kan tilegne seg fellesareal.

Styret gir også informasjon om at det er mulighet for å overprøve styrets beslutning dersom man får flertall for dette i en generalforsamling.

 • Canal Digital.
  1. Kurt og Erik har tatt ansvaret for å starte denne jobben. De fortsetter med å undersøke muligheter og så langt er det mest trolig at vi fortsetter med den nåværende avtalen fram til neste generalforsamling. Her ønsker styret å komme med noen alternativer som forsamlingen kan velge mellom.
 • Løpende arbeid: Vi har noen interessenter som kan hjelpe til med disse oppgavene, vår regnskapsfører har erfaring med arbeidsavtale og forsikring. Vi vil trolig benytte oss av den erfaringen for å sikre at de som utfører arbeid har en ordentlig kontrakt og er sikret.
 • 16. mai er planlagt og under kontroll. Den eneste nyheten der er at vi har invitert Grensen Park (godt forslag fra Emelie Høyum) for å forsterke et godt naboskap.
 • Husleie: Styret minner om at det nå er en økning i husleien og første faktura kommer til å være en ENGANGSØKNING på 200,- (dette er for å ta igjen at økningen startet i mai) deretter er økningen 100,- (så dere skal betale 1100,- pr måned)
 • Vipps-rapportene til grendehuset er forbedret slik at det arbeidet er lettere (melder forretningsfører)
 • Det er laget en kalender for grendehuset som viser om det er leid ut eller ikke, den finner man på hjemmesiden til myrsletta.
 • Det er lagt inn forslag om å fjerne en bjørk (den øverst på tun5) og styret skal se på muligheter for å sikre treet eller fjerne det.

 

 

Styremøtet fortsetter med prosjektoppgaver

Stoppekranene må fortsatt finnes og Karlsen har sagt seg villig til å fortsette med hjelpen, her må vi derimot trolig inn med en leverandør som har tyngre utstyr for å finne de siste 4.  

Den nåværende forsikringsavtalen er vurdert mot nye tilbud og det er helt klart at Iren Magnor har funnet flere forbedringspunkter. Vi har vedtatt at et pristilbud fra de største forsikringsleverandørene skal innhentes og sammenlignes mot et tilbud Iren har fremforhandlet. Iren er dessverre inhabil i en avstemning om hvilken avtale vi skal gå for men hun har svært gode forutsetninger for å kunne hjelpe styret med å analysere hvilken avtale vi går for.

De 2 største forbedringene er helt klart utvidet dekning (skadedyr og påbygg) og at selv med en utvidelse av forsikringen burde klare å få ned prisen fra dagens avtale.

 

Søknad om støtte til utbedring av strømnettet og ladepunkter for elbil er sendt til Ski kommune. Kommunen har ikke anledning til å behandle søknaden før 12.6.2018 (hvilket er helt greit for oss da vi planlegger andre endringer med strøm og trenger tiden).

Utbedring av strømnettet for å få flere ladepunkter i garasjen henger sammen med hva vi søker kommunen om. Hege har jobbet for å få på plass en konsulent og melder framgang.

Sakene som omgår fartsdumper, godkjennelse av parkeringsplasser, ettersyn av lekeplasser, asfaltering og noen mindre saker (som fjerning av grus). Disse sakene krevde informasjon fra forrige styret som de har bidratt sterkt med å få overført til oss. All honør til forrige styret som også har sagt at de stiller opp ved fremtidige spørsmål. Disse sakene er derfor i fremgang og vil bli rapportert som enkeltsaker heretter. Felles for de alle er at det tar tid å få svar på epost.

Velkomsthefte til nyinnflyttede på Myrsletta er under arbeid.

Neste møte styremøte er tentativt satt til midten av juni, etter behov.

 

 

Kommentar fra styreformann:

Dette møtet var mest for å holde alle i styret informert og oppdatert om utviklingen på sakene våre og herav spesielt på forsikring. Styret vil informere beboerne ved en eventuell endring av forsikringsleverandør men har tenkt å bruke tid på å velge riktig, denne beslutningen påvirker 25% av budsjettet og alle fremtidige oppgjør. Innspill til forsikringsavtalen kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi har fått inn flere spørsmål om det å bygge på, enten egen bolig eller bod, svaret i disse tilfellene er alltid «SØK SKI KOMMUNE FØRST». Tusen takk hvis dere også som en bonus informerer styret.

 

 

/styret

Årets første dugnad for Myrsletta er lagt til mandag 07 mai, fra 18 til 20:00.

Oppmøte er som vanlig ved postkassene for ditt respektive tun og vi henstiller så mange som mulig å komme. Det er mange måter å bidra på. Hvis noen vil lage noen rundstykker, saft, kaffe eller annen bevertning for arbeidsgruppene så er det like viktig som selve arbeidet. Dugnaden er en sosial hendelse for hele området og vi ber dere om å informere naboer om at de er hjertelig velkommen uansett innsatsevne.

Vi har laget en invitasjon til dugnaden som vil bli hengt opp på postkassestativene i god tid før dugnadsdatoen. Den er vedlagt under. 

VI TRENGER HJELP! Styret klarer ikke å vite alt som rører seg på Myrsletta, vi ønsker at beboerne selv gir tilbakemelding på hva som må gjøres under dugnaden. Vi vet at en del krakker må fjernes da de er helt råtne, vi vet at gjerdet mot Grensen park må beises for det er helt nytt. Det er mye å rydde etter nyttårsaften og senere så vi mangler ikke oppgaver. Det vi gjerne vil at beboerne skal hjelpe oss med er å finne flere slike oppgaver som må ordnes på dugnaden. 

Gi tilbakemelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på facebook eller til deres tunansvarlige. Husk at det er også lov å meddele ønsker, som beplantning eller blomster og pynt til området. 

 

Tunkomitéer (oppdatert mai 2017)

Tun 1: Karoline Gjerberg (Myrsletta 34)

Tun 2: Signe Eggesbø (Myrsletta 88)

Tun 3: Emelie Høyum (Myrsletta 132) og Silje Bergum (Myrsletta 168)

Tun 4: Michelle Andersson (Myrsletta 264) og Inger Lise Tøraasen (Myrsletta 266)

Tun 5: Hege Spång (Myrsletta 79) og Christopher Røtnes (Myrsletta 61)

 

 

 

Dugnadsinvitasjon

 

 

/styret

Fjeldstad, som er leverandøren av slike tjenester på Myrsletta, vil komme den 4 mai fra ca 11-12 tiden. De fjerner da grus fra alle fellesområder. 

Vi henstiller til å rydde unna så mye som mulig, parker bilen i garasjen (det er en fin måte å unngå steinsprut på) og meld ifra om det er noe som sperrer for denne oppgaven.

Børstemaskin

 

 

Mvh

/styret

 

 

Styremøte Myrsletta selveierforening

 

Hele styret, forretningsfører og regnskapsfører er tilstede.

Styret: Christopher Røtnes, Hege Håkonsen, Erik Kjelstad, Iren Magnor, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg, Tanja Wang

Andre: Terje Døvik og Tone Berg Frostrud

 

Forretning og regnskapsfører innleder møtet

Forretningsfører og regnskapsfører informerer styret om arbeidsoppgavene deres og hvordan de jobber. Deler av informasjonen til forretningsfører er unntatt offentligheten da det handler om enkeltpersoner. Styret har valgt å IKKE få vite navnet på disse enkeltsakene før de medfører større økonomiske tiltak for selveierforeningen.

Regnskapsfører anmoder at beboerne bruker e-faktura eller avtalegiro, det vil være langt enklere enn de gamle papirfakturaene. Dette er tilgjengelig for alle fakturamottakere i foreningen.

Styret ber om en oversikt over beboerne fra forretningsfører/regnskapfører.

 

Styret gjenngår saker som omhandler den løpende drift av selveierforeningen

 • Styret bør ha 2 personer som kan godkjenne fakturaer, disse 2 er nå satt til Irene og Christopher
 • Canal Digital utgår snart, det bør utarbeides en ny avtale evt skifte leverandør. Styret må delegere ansvar til en eller to personer som følger opp denne oppgaven. Merk at avtalen med bredbånd og kabel-tv utgjør nesten 25% av budsjettet og dette er derfor en prioritert oppgave. Kurt og Erik tar ansvaret for å starte denne jobben.
 • Vi har i dag ingen løpende vaktmesteravtale og mtp at det er behov for en del slike oppgaver så bør vi vurdere noen leverandører til denne jobben. Styret mener at denne jobben kan deles opp til å utføres av forskjellige parter.
  1. Blant annet kan den enkleste jobben som består av enkel rydding og tømme felles søppeldunker utføres av fellesskapet selv, kanskje noen ungdommer er interessert i dette som en fast jobb.
  2. Det som er mer normal vaktmesterjobb bør settes ut til et firma, eller flere, da vi fort får arbeidsgiveransvar og HMS ansvar for den som utfører jobben. Styret skal undersøke om det er firma på Myrsletta som kan påta seg slike jobber, evt andre tilbydere i kommunen. ‘
 • Nasjonaldagen nærmer seg og organiseringen av 16. mai-toget må starte snarest.
  • Til 16. mai så vil Irene bestille Kuli/drikke og ispinner av forskjellig slag.
  • Ole-Petter tar på seg ansvar med å hente varene, Christopher/Hege har nøkkel til grendehuset så vi får de inn i fryseren/kjøleskap.
  • Hege lager invitasjon og laminerer den, vi kopierer ikke opp til alle postkassene i år men henger opp invitasjonen på postkassene, legger den ut på nett etc.
  • Styret møter opp og deler ut godsakene til søte små (og søte store) på selve dagen 16 mai.

 

 

 

 

Styremøtet fortsetter med prosjektoppgaver

 

Stoppekranene må finnes og utbedres, forrige styre har hatt god hjelp av en beboer (Karlsen) til dette og Christopher skal prate med vedkommende for å få en oversikt. Evt høre om han har anledning til å fortsette med saken.

 

Den nåværende forsikringsavtalen omfatter ikke påbygg og har derfor dårlige betingelser for dette. Økonomisk består forsikringsavtalen og kostnadene for denne over 25% av budsjettet for foreningen, det er derfor viktig at denne fungerer optimalt for beboerne og at den samtidig har riktig pris. Irene har erfaring med forsikringsavtaler og har gjennomarbeidet et tilbud som sikrer påbygg. Dette tilbudet vil trolig også være billigere enn dagens avtale, det er lenge siden en slik avtale ble innvilget så det er behov for en oppdatering. Da dette er en viktig sak for selveierforeningen så besluttet styret at Irene får god tid neste styremøte til å gjennomgå avtalen med oss. Slik at vi kan ta en informert beslutning om vi ønsker å endre forsikringsavtale.

Søknad om støtte til utbedring av strømnettet og ladepunkter for elbil vil bli skrevet av Christopher og sendt inn til Ski kommune. Etter revisjon fra styret.

Utbedring av strømnettet for å få flere ladepunkter i garasjen henger sammen med hva vi søker kommunen om. Hege undersøker om vi kan få inn en konsulent til å vurdere hva som kan gjøres og hva som passer best for oss. Hensikten er å få fram noen alternativer og estimert kostnad til disse. Hege har ansvar for å oppdatere styret neste møte.

Sakene som omgår fartsdumper, godkjennelse av parkeringsplasser, ettersyn av lekeplasser, asfaltering og noen mindre saker (som fjerning av grus). Disse sakene krever at vi får overført informasjon fra forrige styre. Avtalen her er at dette skal gjøres etter første styremøte slik at vi har bedre oversikt over hva vi trenger. Christopher har ansvar for dette.

Velkomsthefte til nyinnflyttede på Myrsletta er vedtatt på årsmøtet, Christopher skal høre med Jan-Ole Evensen om han kan lage et utkast. Hege skal skrive et utkast til velkomstbrevet på første side. Styret mente at personlig oppmøte forsterker inntrykket og vurderer om vi i tillegg skal ta med en velkomstgave (liten bukett blomster).  

 

Neste møte styremøte er tentativt satt til 9 mai.