Årlig hovedettersyn av lekeplasser 2018 er utført av Lekeplassinspektøren AS.

Rapporten er forholdsvis omfangsrik og er vedlagt som tilstandsrapport. Hele rapporten er 5 dokumenter med dokumentasjon på kvalitativ metode og kravspesifikasjon for oppfølgning. Vi sender ikke ut hele den med mindre det er noen som spesielt ønsker det. Rapporten er generelt sett positiv med at uteområdet er bra men den har ikke overraskende funnet en god del området vi kan forbedre, vi tar spesielt tak i de feilene med kategori A (fare for død). 

En kort oppsummering over feil som er funnet og kategorisert er som følger:

 • A - Fare for død 13
 • B - Fare for alvorlig helseskade 12
 • C - Fare for mindre helseskade 28
 • D - Observasjon 22

 

 

Her er rapporten, anbefaler at man leser denne spesielt om man har barn som leker på lekeplassene våre:

Tilstandsvurdering av lekeplasser for Myrsletta - 2018

 

 

 

/styret

Husleien øker!

 

Husleien øker i juli med 200 for juli men bare for 100 mer deretter. (1200 og 1100 respektivt).

For de av dere som har avtalegiro så sjekk i banken om beløpet dere har satt som sperregrense er høyt nok til å dekke økningen!

 

/styret

 

 

 

 

 

 

Styret har i forbindelse med vedtak på generalforsamlingen vedrørende rydding av garasjer kommet fram til at det bør bestilles containere til hele Myrsletta slik at alle kan få anledning til å rydde ut av garasjen sin.

Vedtaket det vises til er innføring av oblat for biler som skal parkere på Myrsletta, det vises til at alle skal få anledning til å rydde ut av garasjen sin og at styret skal bidra til dette arbeidet så godt det kan. 

 

Vi begrenser selvsagt ikke avfallet som kastes til garasjen, rydd gjerne boden og klipp hekken. Det er blandet avfall som er bestilt så dere kan kaste alt vanlig avfall i de 5 containerne som er bestilt. Disse 5 vil bli spredt utover hele Myrsletta. I tillegg er det bestilt en container som skal benyttes til el-artikler, kjøleskap, fryser, ledninger og lamper. Den vil bli merket og plassert nær grendehuset. 

 

Styret informerer om at vi i de dagene containerne er ute vil oppta minst 6 parkeringsplasser (det er 10 kubikks containere.. de er litt større en en bil) og oppfordrer alle til å parkere i garasjen så mye som mulig.

HVA, NÅR, HVOR: 

5 vanlige 10 kubikks containere blir spredt utover Myrsletta FRA 13 juni og de hentes 15 juni. Fra onsdag til fredag neste uke mao. De kommer i løpet av onsdagen så ingen garanti for når, og de hentes i løpet av fredagen så igjen ingen garanti når. Her anbefaler jeg dere å bruke torsdagen til å kaste avfall for utplassering og innhenting kan skje når som helst (det er derfor vi har bedt om 3 dager). Hver container plasseres ved en innkjørsel eller så nært vi klarer på parkeringsplassen ved siden av tunene. De tilhører ikke hvert tun spesifikt men er spredt slik at alle skal få en container nær sitt hjem og garasje.

Dersom noen trenger assistanse til å tømme garasjen så spør naboen, spør på facebook og om nødvendig send en epost til styret så skal vi hjelpe til med å skaffe assistanse. Siden dette ikke bare en en anledning til å rydde opp i gammelt avfall og slikt men også en anledning til å hjelpe til med mulighet til å parkere så ber styret at alle beboere stiller seg positiv til å hjelpe sine naboer dersom noen trenger assistanse!

 

Leverandør er Follo Truckutleie, ved Regnbuen Gjenvinning.

Regnbuen gjennvinning

 

 

 

/styret

 

 

 

Protokoll fra møtet:

 

Forretningsfører Terje Døvik er tilstede.

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg, Tanja Wang

Hege Håkonsen er fraværende men Ole-Petter Tranberg er vara

Iren Magnor er fraværende men Tanja Wang er vara

Sakslisten er kort pga sent møte.

 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Forsikringsavtale
 • Inspeksjon av lekeplasser
 • Besiktelse av tak og loft

 

Ekstraordinær generalforsamling

Beboerne i 220 har samlet nok underskrifter til å få inn en ekstraordinær generalforsamling. Vi skal snakke med kommunen for å se når de må ha denne generalforsamlingen for å slippe problemer med kommunen. Ekstraordinær generalforsamling skal endre paragraf 6 til å tillate styret å kunne godkjenne bygg utenfor tomtegrensen og inn på fellesarealene, evt gi generalforsamlingen mulighet til å pålegge styret å godkjenne det.

Styret vil ikke godkjenne en slik endring og vil stille seg negativ til å endre vedtektene.Vi mener det vil føre til at flere kan få bygget på fellesarealene og få godkjent bruken i etterkant. Vi anbefaler alle å søke kommunen og at det er hver enkelt enhets ansvar å sikre at de bygger på egen grunn. Vi ser at det er omstendigheter rundt denne bygningen som medfører at beboerne har handlet i god tro og synes det er leit at vi ikke kan godkjenne det men er redd for at et frislipp her vil medføre presedens for andre som bygger på fellesarealene.

Generalforsamlingen blir vanskelig å gjennomføre før sommeren så vi kontakter saksbehandler og ber om at beboerne får utsatt fristen til august/sept. Det er ikke beboernes feil at selveierforeningen ikke kan gjennomføre en generalforsamling før den tid så vi håper kommunen viser hensyn.

Forsikringsavtale

Styret har gjennomgått alle tilbud fra flere selskap og funnet at Tryg Forsiking har det beste tilbudet, besparelsen for selveierforeningen er det beste argumentet men vi ser også at forsikringen dekker flere forhold som vi i dag ikke har dekning for. Iren får som ansvar å få på plass en kontrakt styret kan signere neste styremøte, Terje har til ansvar å få undersøkt kontrakten og få svar på noen få gjenstående spørsmål før signering.

Iren er inhabil ved avgjørelse av denne saken pga arbeidsforhold i Tryg Forsikring.

 

Hovedettersyn og inspeksjon av lekeplasser

Vi er pålagt å ha internkontroll blant annet av lekeplasser, av hensyn til barna ønsker vi en profesjonell gjennomgang av lekeplassene. Tilbudet fra leverandør er akseptert av styret og vi avventer dato for første ettersyn og signering av kontrakt for en 3-årig avtale.

 

Besiktelse av tak og loft

Vi merker at forsikringssaker som vedrører lekkasje og råte/sopp blir mer og mer vanskelig. Årsaken er selvsagt at takene er såpass gamle at de trenger ettersyn og vedlikehold. Helt fra skifte av enkelte takstein, beslag på pipe og reparasjon av lekter til faktisk skifte av hele taket med undertak. For å få et nøkternt overslag av situasjonen så vil styret undersøke pris på en befaring og rapport av hvert enkelt tak. Vi tror vi kan forhandle fram en bedre pris enn om hver enkelt gjør dette selv.

Dette er et forsøk fra styret å kunne forhandle fram et tilbud til hver enkelt beboer til å få en fullstendig rapport av en fagmann for vedkommendes tak og loft. Vi rapporterer tilbake når vi har fått mer informasjon om pris.

 

 

 

Løpende saksliste, ikke uttømmende og tar bare med de som er oppdatert fra forrige gang.

 • · Utbedring av strømnett for flere ladestasjoner: ingen status, avventer Hege som har lett etter en konsulent.
 • · Utredning ladeplass el-bil:ingen status, avventer Hege som leter etter konsulent (vanskelig jobb). Søknaden for støtte er sent Ski kommune (av Christopher som håndterer svaret)
 • · Inspeksjon tak/loft:Kurt,Erik,Tanja skal lage et tilbud og sjekke kostnader som vi skal presentere beboerne
 • · Ny kontrakt Canal-Digital:anbefaler å la kontrakten løpe pr måned, trenger ikke gjøre endringer pt. 
 • · Forsikring: ny leverandør er godkjent, besparelsen er nesten 15%. Iren og Terje skal klargjøre kontrakten og de siste detaljene. Iren har ansvaret.
 • · Asfaltering: avventer svar fra leverandør på når de skal komme, tilbudet er godkjent fra styrets side.
 • · Ettersyn av lekeplasser:tilbud fra leverandør godkjent, svart leverandør og avventer første inspeksjon + signering av kontrakt for 3 år.
 • · Bråk fra nattlys og reparasjon:Et lys som bråker blir reparert 19 juni, et lys som ikke virker blir reparert (på tun4) 19 juni. 
 • · Ødelagte bommer:Tun 2 er reparert, bedt dem fikse den bøyen også. De andre tunene fungerer men trenger service, bestiller det. 
 • · Container i forbindelse med rydding av garasje:Funnet flere leverandører, valgt tilbyder og bestilt. Varsler beboere om dato når leverandør har verifisert.
 • · Trefjerning: Vi har flere trær som i følge naboloven er for høye, men vi ønsker ikke å miste de. Planlegger beskjæring av disse og de trær som beboere melder inn fra privat grunn
 • · Stoppekraner: leverandør forventer å kunne lokalisere disse før sommeren
 • · Parkeringsplasser mot Ås-kommune:avventer svar fra Ås og Ski kommune.
 • · Arbeidsavtaler for ansatte:levert
 • · Velkomsthefte for nyinnflyttede:Hege jobber med førsteutkast
 • · Grendehuset: vurderer behov for oppussing av kjøkken
 • · Godkjennelse av parkeringsplasser:avventer svar fra kommunen om befaring

 

 

 

 

/styret