Onsdag 21 april fra 08:30 og fremover vil Fjeldstad feie gangstiene og fellesområdene våre fri for grus. 

Gjør en innsats for å flytte bilene vekk fra fellesområdene slik at jobben blir utført så effektivt som mulig. 


I år så har Fjeldstad tatt i bruk en ny måte å feie på som propeller grusen med større kraft og en sonisk skru. Dette gjør at grusen setter seg inn i billakk langt mer effektivt en tidligere. For de som ønsker en litt mattere lakk eller bare litt mer "vinterbitt" utseende på bilen sin så kan de la den stå ute for en slik sonisk grusvask den dagen. (Dette er sterk ironi, flytt bilen)

 

Om dere ikke finner parkeringsplass andre steder så kan dere fra 08:00 til 18:00 onsdag få parkert på fotballbanen øverst i Myrsletta. Merk at dette håndhever vi hardt dersom bilene fortsatt står der over fristen. Kommunen er streng på at lekeplasser og bruksområder ikke blir brukt til parkering og midlertidige unntak må håndheves fra selveierforeningen!

 

I forbindelse med utredning av de mest utsatte områdene på Myrsletta, hovedsaklig inne på områdene/gangstiene så gjorde vi en kostnadsanalyse og kontaktet flere leverandører.

Den valgte leverandøren iverksetter på tun 5 neste uke men vi har flere oppdrag som må leveres og som må dekkes på budsjettet. I et forsøk på å være transparent med kostnader og oppdrag så gjengir styret her de siste 2 oppdragene vi enda ikke har fått utført men som vi planlegger å iverksette ila dette året. (Merk dere at dette er en morsom øvelse i budsjett da kostnadene for forrige år kommer på dette årets budsjett fordi utførelsen ikke kunne starte før nå.. mens årets budsjett da også dekker det vi har planlagt å starte)

 

Grave3Grave4

I løpet av neste uke starter gravearbeid og asfaltering på tun 5.

Arbeidet skal sikre at dreneringen nederst på tunet fungerer bedre og i tillegg må asfalten rettes opp slik at kommunens tjenestebiler kommer frem.

 

Grave2Grave1

Styremøte Myrsletta Selveierforening

12.03.2021  | 19:00 | Møtested Grendehuset

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Vanlig styremøte

Ole-Petter, Jorunn, Erik, Kurt, Inger-Lise, Maher

 Terje (Forretningsfører)

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen utsettes til slutten av mai. Informasjon skal legges i postkassene om utsettelse og ny innkalling. Terje kan undersøke når Folkets hus er ledig og foreslå en ny tentativ dato. Rundt midten av juni. (Det ble 15 juni)

Styret merker seg en god del snakk rundt sakene til generalforsamlingen, vi minner om at det er hensiktsmessig å spørre styret FØR generalforsamlingen om det er noe spesielt. Så vi kan forberede svarene. 

 

Internett og kabel-tv

Kurt jobber iherdig med å anskaffe bedre tilbud på dette. Det tar utrolig lang tid å få svar fra leverandørene men han har faktisk klart å få noen svar nå og det satte fart på resten. (Bra jobba Kurt!) Nytt tilbud skal evalueres av styret og vi vurderer om det er såpass mye endringer at vi bør legge det frem for generalforsamlingen (pt så gjør vi ikke det)

 

Kostnadskontroll

Det er som vanlig på tide med å sjekke om vi har riktig nivå på våre tjenester. Spesielt forsikring. Dessverre mangler siste oversikt over kostnaden (fordi hovedforfallet for forsikring er i oktober). Derfor utsettes denne posten til etter oktober i år. 

 

Utvendig vedlikehold – bekjempelse av skadedyr

AntiCimex eller Rentokil – godkjenne avtale med skadedyr. Kostnad ca 35’ pr år. Denne går trolig til generalforsamlingen for å undersøke om det er interesse blant medlemmene for å innføre en slik tjeneste. Virker som et bra tilbud så langt men Ole-Petter tar (enda en..) runde for å presse pris (som vanlig).

 

 

Dugnad 2021

En stor container til dugnaden med vakt. Låsbar. Budsjettposten dekkes av utvending vedlikehold. Bør spørre garden om de kan komme og vokte containeren så vi slipper at folk kaster maling i den i år. (Ikke malingsbokser, maling som i løs maling som blir helt opp i den)

Tunansvarlig for blomster må melde seg, det er nødvendig med 2 pr tun og minimum 1 for å få bestilt blomster til dugnaden. (Bestilling av blomster kan gjøres direkte med styret, tun 5 er under kontroll)

Beise postkasser, male gjerde, rense lekeplassene, rense grøfter. Spesielt gjerdene må ordnes, det er sterkt behov på de umalte mot grensen og nederst i Myrsletta mot veien.

Maher organiserer dugnaden som er satt til 05 mai. Christopher ordner post om tunkomite og container.

 

16 mai

Ole-Petter og Erik tar ansvar for denne dagen. Det kommer musikk, men vi er fortsatt usikre på om vi får avholde noe sosialt. Vi avventer gjenåpning av samfunnet.

 

Garasjer: status

Finansiering – verditaksten er kommet og DNB har verifisert at dette er nok til at de kan gi et tilbud. Vi har bedt om en indikativt tilbud og det skal sendes over ila slutten av april.

Igland sender en presentasjon med illustrasjon av garasjene, størrelse etc. Vi bør se gjennom og prøve å forutse noen spørsmål før et evt informasjonsmøte for alle medlemmene. Veldig vanskelig å spå når dette kan skje pga korona ☹

UTSETTELSE AV GENERALFORSAMLINGEN

ÅRETS GENERALFORSAMLING BLIR UTSATT TIL 15 JUNI 2021

Grunnet nedstengningen av samfunnet for å bekjempe koronaspredningen er det ikke mulig å avholde årets generalforsamling og samtidig ivareta smittevernet på en hensiktsmessig måte.

Derfor beslutter styret å utsette generalforsamlingen til 15 juni 2021. Den skal fortsatt avholdes på Folkets Hus.

Styret benytter anledningen til å informere om at det blir dugnad 5 mai, fra 18:00. Vi ber alle holde av dagen. Det er en god del påkrevd arbeid i år som må utføres i fellesskap eller bekostes av selveierforeningen om det ikke blir utført.