Postkassestativene har stått oppe en stund og ventet på merking så vi kan ta de i bruk. Grunnen til at merking ikke er utført enda er at vi har fått tilbakemelding om at den øverste raden er plassert så høyt at enkelte beboere ikke når ned i bunnen av de øverste postkassene.