I kveld er det årsmøte i Myrsletta Selveierforening. Budsjett for 2014 og regnskap for 2013 skal godkjennes. I tillegg skal det velges inn nye representanter i flere av Styrets embeder. Valgkomiteen har funnet noen som kommer til å stille til valg. Om du har ønske om å delta i Styrets arbeid, men ikke har blitt spurt er det anledning til å stille til valg på møtet i kveld. 

Årsmøtet holdes i grendehuset kl 1800 i kveld (23. april 2014).

Tiden for årsmøte i selveierforeningen nærmer seg og det er behov for nye engasjerte beboere fra Myrsletta. 

Det har den siste tiden forekommet hærverk gjentatte ganger på biler parkert ved grendehuset og tun 5.

 

Enkelt vedlikehold av egen garasje er den enkeltes ansvar.

Det er ikke til å legge skjul på at den tekniske standen på veldig mange garasjer på Myrsletta begynner å bære preg av at det nå er 30 år siden garasjene ble satt opp. Som kjent arbeides det med å få inn anbud på nye garasjer. Parkeringsutvalget ser også på alternative løsninger. I mellomtiden kan vi gjøre en liten innsats selv.

Noen har sikkert lagt merke til at huskestativene har mistet huskene sine. Det har sin helt naturlige forklaring.