Vårt eminente medlem i garasjeutvalget for tun 2 - Kurt Sætre har trukket seg fra utvalget. 

Vi takker han for innsatsen og ber tun 2 derfor finne en ny kandidat dersom de ønsker å være representert. 

 

Styret ber tun 2 finne en kandidat blant sine beboere og melde til styret via epost hvem som er valgt til å representere dem. 

 

/styret

Det har vært litt stille fra styret i det siste. Hovedsaklig fordi vi er svært opptatt med å levere på det største enkeltprosjektet vi har hatt noensinne; garasjer.

I disse dager legges budsjettet som skal fremmes til generalforsamlingen i 2022, det er mange oppgaver å fordele på dette budsjettet også selv om vi nok preges mest av garasjeprosjektet. Det skal iht til vedtaket på generalforsamlingen også fremvises et eget prosjektbudsjett og regnskap for garasjene så det krever litt ekstra arbeid for styret og regnskapsavdelingen.

...så over til det alle bryr seg om. Hva er status i garasjeprosjektet?

1) Vi har inngått en avtale med Bygghuset AS  (http://bygghuset.no/) med bistand til søknaden med kommunen og anbudet som skal ut til flere leverandører (dette er også iht til vedtaket på generalforsamlingen)

2) Det er tegnet opp en detaljert spesifikasjon for plassering av garasjene med de endringene som er nødvendig fra dagens plassering, dette er snart klart til høring og vil bli sendt til Altinn 

3) Dersom vi får godkjenning for å sende søknaden til kommunen vil søknadsprosessen starte om 2-3 uker  (det kreves 2 uker på Altinn før vi kan gå videre med kommunen) og samtidig starter vi en anbudsprosess. Merk at kommunen da har 12 uker på seg til å svare.

4) Anbudet og den endelige plasseringen av garasjene vil bli faststilt ila den tiden kommunen behandler søknaden. Her bruker styret en god del innsats med å finne en god løsning for alle naboer og beboere

 

Vi planlegger å tilrettelegge for informasjonsmøter om garasjene når vi er klare for søknad til kommunen. Dvs om ca 3 uker.

Igangstart på forberedelser og bygging er fortsatt satt til sommeren 2022, det er avhengig av svar fra leverandører i anbudsprosessen men VELDIG avhengig av kommunens svar på søknaden. Jeg har forsøkt å illustrere tidsplanen for prosjektet under men husk at dette er et estimat og svært avhengig av behandlingen hos kommunen.  (Klikk på bildet for en større utgave)

 

 

/styret

 

 

På tun 5 er det nå en flott skøytebane for både de små og de litt barnslige store. Oppfordrer alle til å ta seg en tur ut og prøve isen.

I den forbindelse er det veldig ønskelig å ikke benytte banen til fyrverkeri i år. Dette ødelegger isen i mange dager etter og gjør det om til en kjedelig opplevelse for barna som liker å skøyte.

 

Dette skal du ha i bakhodet når du kjøper nye skøyter | Sportamore

 

/styret

De som er valgt inn fra hvert tun er:

 

Knut Erik Melstrøm fra tun 1

Kurt Sæter fra tun 2

Julia Stubberud fra tun 3

Morten Christensen Torp fra tun 4

Inger-Christine Moe fra tun 5 

 

 

Ekstra takk til Chan Sebastian Yeser som meldte seg frivillig. Kan godt hende vi spør deg om hjelp til å vurdere tilbudene som kommer inn :)

 

/styret

 

 

 

 

 

 

Følgende kandidater har stilt seg til rådighet for å hjelpe styret med å bygge garasjer.

 

Knut Erik Melstrøm fra tun 1

Kurt Sæter fra tun 2

Julia Stubberud fra tun 3

Chan Sebastian Yeser fra tun 3

Morten Christensen Torp fra tun 4

Inger-Christine Moe fra tun 5 

 

/styret