Eller Iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) som er dens fulle navn har utvilsomt funnet veien til Myrsletta. Følg med i hagen din og gjør disse enkle grepene så kan vi begrense denne uinviterte gjestens tilstedeværelse hos oss.

De aller fleste er nok kjent med at det var brann på Myrsletta på morgenen 15. mars i år. Heldigvis var det ingen personskader, men tre boenheter ble totalskadd og måtte rives. For å øke bevisstheten rundt brannsikring og forhåpentligvis senke risikoen for at dette skjer igjen inviterers det nå til informasonsmøte i Grendehuset 26. juni kl 19:00.

Etter avstemningen på Generalforsamlingen ble nye lekeapparater bestilt til våre 5 lekeplasser.

Se Utleiebestemmelser for de reviderte bestemmelsene.

 

Mvh Grendehusansvarlig og Styret