Vi har hatt en gjennomgang med rydding av treveksten og en del buskas rundt omkring på Myrsletta. De fleste trær som er blitt vurdert denne gangen ble fjernet helt. Dette er egentlig ikke noe styret har noe fritt valg å beslutte, fordi vi har forholdt oss til Naboloven $3 som tilsier at slike trær kan felles om de blir begjært så. 

Naboloven $3

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

 

Litt kort fortalt er loven fortolket slik:

Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden.

Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter. Regelen står i nabolovens § 3. Merk at hekker under 2 meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes etter disse reglene.

 

Det er flere hensyn som skal ivertaes så det er ikke gitt at vi fjerner treet bare fordi det er ønsket fra noen i naboskapet, blant annet så spør vi leverandørene om det er mulig å beskjære treet ned til lovlig høyde uten å skade det for mye. Der hvor det er hensiktsmessig så beskjæres treet. 

 

I tillegg til en god del trær som er beskjært/fjernet så er det ryddet i en rimelig stor mengde buskas, spesielt nede ved tun 1 er det gjort en innsats og i den "grønne lungen" mellom tun 4 og 5 (epletreet er pent frisert også).

Nå er det heldigvis slik at det er litt plass til ny beplantning på Myrsletta og spesielt om vi også skal bygge nye garasjer så ønsker vi at det skal få et helhetlig preg. Vi ser derfor frem med optimisme på at generalforsamlingen i april 2022 kommer med mange nye forslag om hvordan vi skal fortsatt gjøre Myrsletta til en grønn lunge. Vi ønsker forslag til hvilke typer beplantning som kan hjelpe til med å trekke ut overvann på området. Gjerne uten formye nedfall mtp tak og vedlikehold. 

 

Det kom inn en god del spørsmål men de fleste er utbesvart ved at vi har lagt ut informasjon fortløpende. Vi kan derimot få poengtert følgende fra møtet.

1) Størrelse på evt nye garasjer?

De er større, dypere/bredere og høyere. Dybden er ca 6.1m (vi har rundt 5.85 i dag), bredden er 3meter (i dag er vi på ca 2.65) og de blir høye nok til å supportere et loft i tillegg til tak over bilen. 

2) Hvor lang tid tar det å bygge garasjene?

Ca 7-9 måneder men da kommer noen ganger asfaltering året etter, litt avhengig av vær og hvor mye bakken trenger å falle til ro. I forlengelsen av det spørsmålet så sier både styret og leverandør at vi tror vi kan klare å bygge garasjene på ett år men dette er veldig avhengig av kommunen og ikke minst når vi kan starte planlegging/søknadsarbeidet. Dvs hvor tidlig vi tegner en kontrakt.

3) Hva er tilleggsvalg?

Loftspakken og elbillader er tilleggsvalg. Loftspakken er gulv på loftet og en loftsstige opp. Elbillader er selve lademodulen for alle garasjer blir tilrettelagt for lading med egen koblingsboks. 

4) Kan dere vise prosjektplanen?

Ja, det kommer sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Litt fordi vi også spør generalforsamlingen hvordan de ønsker at styret skal gå frem.

 

5) Kan vi få se bilder av garasjene?

Ja, se bildene under fra et lignende type prosjekt som vi har fått tilbud på. Merk dere at her er det bilder av enkeltrekker og dobbeltrekker så siden alle våre er planlagt som enkeltrekker blir det noen forskjeller. Dere kan trykke på bildene for å se en større utgave om det er ønskelig.

 

 

 

 

 

 

Garasje 5

 

 

 

 

 

 

 

Igland presenterte et revidert tilbud til styret for en stund siden, vi legger ut det her så medlemmene kan få tilgang til å se detaljene i tilbudet.

Merk at det er en feil i tilbudet, det er 168 garasjer som er gitt tilbud på. Styret har bestilt 169. (Vi har 170 men styret har sagt at de frasier seg sin garasje).

http://www.myrsletta.no/images/2021/Vedlegg_GF_-_Tilbud_fra_Igland_med_underleverandrer.pdf

 

I tillegg så legger vi ved siste reviderte utgave av finansieringstilbud fra DnB. Merk at renten er satt til 3.5 effektiv for beregningens skyld. Dette er både for lavt og for høyt, fordi renten vil være langt høyere som byggelån (da vi ikke har sikring i garasjer før de er bygd) og vi har håp om å få det lavere etter at garasjene er bygd og vi har sikring. Her er det mange detaljer som styret vil redeføre for i underlaget til generalforsamlingen og under selve møtet.

http://www.myrsletta.no/images/2021/Vedlegg_GF_-_Tilbud_fra_DnB.pdf

 

 

/Styret

R620x1220 4rom

 

Styret har i går kveld sendt ut infoskriv til samtlige postkasser om ekstraordinær generalforsamling. Dette er ikke den formelle innkallingen men kun et forvarsel så alle får anledning til å holde av tiden og sikre at de kan møte. 

For de av dere som allerede nå ser at de ikke kan møte så anbefaler vi sterkt å benytte anledningen med å gi fullmakt, den formelle innkallingen som kommer om kort tid vil inneholde fullmaktsskjema for de som trenger det.

 

En kopi av innkallingen har vi lagt ut på denne linken

 

infoskriv bilde

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidene med drenering og sluk er nesten ferdigstilt, vi har forespurt leverandøren om når de kan komme med asfalteringen og fikk følgende svar:

36DAD5B3 6140 4B02 B7FF 8A90FF528B6F

 

 

58B900F0 B01F 4893 B9D4 94DDDD21C6EB

 

Så da er dere informert om forventet oppstart av asfalteringen, hold øynene oppe for litt mannskap neste uke :)

 

 

 

 

/styret