Styret minner om at dugnaden for 2022 er satt til 5 mai.

 

innkalling 2022

 

Styret meddeler at årets generalforsamling er lagt til Folkets Hus, mandag 30 mai fra kl 17:45

Agenda og saksliste kommer i postkassen iht til vedtekter. 

 

/styret

 

Som et fast vårtegn så blir gatene våre børstet fri for grus og småstein, i år er dette fastsatt til å være 19 april fra ca 08:00 om morgenen og utover.

 

Tirsdag 19 april, 08:00

Bema 25 1850 feiemaskin | Felleskjøpet.no

 

Denne børstingen er vanskelig å utføre på parkeringsplassene om det står biler der så her henstilles det STERKT til å flytte bilene unna den dagen. Alle eksperter på bil sier at de biler som står igjen i nærheten av slike feiebiler har flere riper i lakken etter arbeidets slutt enn før. Det spruter grus og småstein når man jobber med dette og det er ikke mulig feie uten at det vil treffe omgivelsene.

SÅ FLYTT BILENE!

 

/styret

 

 

 

Etter en svært lang og vanskelig periode for å kunne oppnå enighet med alle tilstøtende naboer har styret kommet så langt at vi nå sender planene for de nye garasjene ut til Altinn og høring av alle berørte parter.

Det er ikke alle naboer som har signert godkjennelse for planene, vi oppnådde dessverre ikke enighet med alle og dette forsinket oss i mange uker i våre forsøk på å forhandle. Det var i styrets mening godt anvendt tid, da dette er naboer som skal leve med disse byggene i lang lang tid fremover. Det er beklagelig at vi ikke nådde frem hos alle. Styret vil påpeke at dette har vært en markant forsinkelse, iht planlagt fremdrift, som vil påvirke leveringstidspunktet til garasjene, det medfører også sårbarhet i prosjektet mtp kostnadsøkningene i markedet. Dette er en usikkerhet som styret vil redegjøre for fortløpende. 

Dere vil innen kort tid få beskjed fra Altinn at dere skal gi deres mening om byggeprosjektet. Der vil dere finne planene for hvordan garasjene skal stå, hvilken størrelse og form de skal ha. I den forbindelse så vil styret også publisere de samme kartutsnittene her for å vise oversikten over prosjektet. 

Det er linker til pdf utgaver for bedre oppløsning under oversiktsbildet

Oversikt over hele Myrsletta:

 oversikt

 

 Detaljkart er tilgjengelig for hvert område:

Oversiktsbilde:  http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/oversikt.pdf

  http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/nedre_del.pdf

 http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/midtre_del.pdf

 http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/ovre_del.pdf

 

 

 

/styret

 

 

 

 

I dag har vi besøk av leverandøren Rentokil som setter opp bokser for fangst og kontroll av skadedyr, ref tidligere informasjon om dette fra styret.

De opererer på hele området og dere vil nok se de sette ut noen bokser som er til dette formålet som vist under:

 

boks

 

 

 

 

 

/styret