Styret har gått til innkjøp av et partytelt for utleie til beboere. Pris er 200 kroner for privat bruk, mens det vil være gratis tilgjengelig ved større fellesarrangementer som tunfester og liknende.

Ta kontakt med grendehusansvarlig for bestilling.

Spesifikasjoner: Partytelt Harstad (Jysk). Vanntett polyetylenduk og vanntette forseglede sømmer med inngang i begge endegavler. Bredde: 500 cm, lengde: 800 cm, høyde: 278 cm. Les instruksjonsmanual her

Flere stoppekraner på Myrsletta virker ikke eller kan ikke gjøres rede for. Disse må lokaliseres og vi må sørge for at alle er i orden. Utgifter til dette ble bevilget på årsmøtet.

Graving av og reparasjon av stoppekraner starter rundt 10. juni. Arbeidet er beregnet å ta nærmere to uker.

Regnskapssentralen opplyser om at det har skjedd en teknisk feil ved trekk av avtalegiro for mai. Avtalegiro på 1000 kroner for husleie/felleskostnader som skulle vært trukket 1. mai blir i stedet trukket 10. mai. Avtalegiro for juni blir trukket som vanlig 1. juni.

Ved spørsmål, ta kontakt med Regnskapssentralen AS, v/Tone Berg Frostrud, på telefon 69 20 65 20.

Myrsletta Selveierforening vil avholde ordinær generalforsamling 25. april 2017.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som huseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 17. mars 2017.

Vedlagt er branninstruks som ble levert i postkassene til alle beboere i november.