Styret informerer om at avtalen med Altibox er ferdig forhandlet, vi landet på pakken som kalles "Flex Medium".  Dere kan lese mer om hva den inneholder på Altibox sine hjemmesider. https://www.altibox.no/boligselskap/styret/#FLEX

Avtalen er slik at hver husstand nå ikke betaler direkte til leverandøren og alt går via selveierforeningen, dette er sammenlignet med Telenor i dag en bedre avtale på innhold (høyere hastighet) for den prisen vi betaler. Styret har derimot valgt teknologi og leverandør mest med tanke på kvalitet, doble fiberlinjer til hver husstand vil sikre bedre stabilitet på nettet. 

Planen er å levere nytt internett til sommeren 2022.

 

logo box

 

 

I tillegg har vi også signert avtalen med Rentokil. Denne avtalen gir oss skadedyrbekjempelse på hele Myrsletta. Det er ikke forventet at dette vil fjerne alle skadedyr men det vil gi oss mulighet til å redusere noe av omfanget og langt viktigere gi oss en overvåkning på hva slags skadedyr vi har her og i hvilke mengder. Vi har tidligere sett at skadedyr har økt markant i mindre lokale områder, det tar derimot lang tid før alle naboene merker det og så melder til styret. Med bedre deteksjon kan vi reagere raskere. (Det har vært svært åpenbare årsaker til en del av plagene,  som har vært mulig å gjøre noe med hvis vi bare vet om problemet)

Utstyret til Rentokil skal leveres ila mars/april 2022 

 

logo

 

 

 

/styret

 

 

 Grendehuset den 15 Mars 18-19,30 (selve diskusjonen er slutt kl ca19)

 

Nordre Follo og Ski forvandles med ny stasjon og hurtigtog til Oslo.  I prosjektet Clean Cultures bruker vi «En tilnærming for innovativ klimalæring, evaluering og handling i nabolag".

Nordre Follo kommune er partnere i prosjektet og Myrsletta er utvalgt som spesielt case i dette prosjektet. Målsetningen er å forstå og støtte dere beboere i overgangen til fremtidens mobilitetsløsninger. I tillegg til en diskusjon av detaljer og muligheter for de nye garasjene, ser vi også dette som en utmerket mulighet til å diskutere fremtiden og overgangen til grønn mobilitet. Hva ser du som muligheter og begrensninger for mobilitet til og fra Myrsletta? Er det mulig å erstatte noen bilreiser med for eksempel elbil, el-sykkel, sykkel, eller buss og tog? Hva ville eventuelt stimulert deg til å teste ut andre alternativer? Er det noen bilreiser som er umulig å erstatte? Hvilke og hvorfor? Varmt velkommen til åpent møte med gruppediskusjon om Myrsletta og fremtidens mobilitetsløsninger.


I tillegg til å gi en arena for å diskutere alternativer for fremtidens Myrsletta og garasjeprosessen, er møtet en mulighet til å sosialisere med naboene dine og fortelle kommunen hva du ønsker deg i fremtiden. Vi serverer mat og drikke og møtet tar ca 1 time.

Med vennlig hilsen

Erica Löfström

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Styret påpeker at dette en en god måte å gi tilbakemelding til kommunen på hva man ønsker at de skal ha av tjenester i fremtiden. Det er også slik at dette kan gi oss tilskudd til f.eks elsykkel og løsninger mot kommunen som vi ønsker å få planlagt inn.

Styret oppfordrer derfor sterkt at man møter om man ønsker å påvirker fremtidens tjenester kommunen skal gi til beboere på Myrsletta

 

 

/styret

 

 

 

03.02.2022  | 20:00 | Møtested Grendehuset

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Vanlig styremøte

Tilstede:

Erik, Joakim, Christopher, Ann-Kristin, Inger-Lise, Ole-Petter

Fraværende: Maher

Innkommende saker

Problemer med strøm i garasjene rundt 84-86-88, igjen. Bestilt elektriker og de har vært her engang for å prøve å utrede, men måtte tilbake engang til da vannmengdene medførte overledning flere steder. Tilbakemelding på at garasjene er i svært dårlig stand og at det er usikkert mtp brann/ulykker. (Styret har svart at det skal bygges nye garasjer)

Fordeling av oppgaver

Ungdomsvaktmestere, Erik

Garasjeprosjektet, Erik & Christopher

Regninger, Ann-Kristin & Christopher

Dugnad, Joakim & et styremedlem til

16 mai, Ole-Petter ordner is og styret bidrar med utdelingen (Christopher snakker med korpset)

Forberedelser generalforsamlingen, Ann-Kristin

Skadedyr, Ole-Petter

Søppelbøtter ved lekeplasser og postkassestativ, Joakim

Lekeplasser oppussing og vedlikeholde, Ann-Kristin

Fartsdumper, styremedlem

Bod, styremedlem

Fiber Altibox, Erik & Christopher

Beplantning, spørre om beboerne vil komme med forslag til hvordan beplantning skal se ut. De som er interessert bes meddele dette til «sitt» garasjeutvalgsrepresentant.

Hvem stiller til valg i år?

 Inger-Lise stiller ikke til valg

Ole-Petter stiller til valg

Erik og Christopher stiller til valg

Maher ukjent

Status garasjeprosjektet

Vi har en søknad klar til kommunen, men har allerede fått mye tilbakemeldinger på at den ikke blir godtatt av beboerne. Dette gjelder spesielt de som får garasjene satt på tomtegrensen mellom dem og leiligheten.

Styret gjør endringer på plasseringsplanene, men vil meddele at dette trolig vil gjøre at vi blir ytterligere forsinket i prosjektet.  Det er uansett fra styrets side ansett at det å være gode naboer både for våre egne medlemmer og ordinære naboer er viktig. Derfor bruker vi tid og energi på å finne løsninger som alle kan leve med i lang tid fremover.

 

 

 

/styret

 

 

Ås kommunestyre har i møte 09.02.2022, K-sak 3/22, vedtatt R-301 Detaljregulering for Grenseveien/Myrfaret.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Om reguleringsplanen

Planforslaget er utarbeidet av Aart Architects for Selvaag bolig AS. Planområdet ligger på grensen til Nordre Follo kommune, og består i dag av næringsbygg. Planen legger til rette for at næringsbyggene kan erstattes med om lag 350 nye boliger i leilighetsbygg på 3-5 etasjer, samt nye torg og grøntområder.

Klagerett og erstatning

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtatt plan

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse

 

 

 

Mvh

/styret

 

 

 

Vårt eminente medlem i garasjeutvalget for tun 2 - Kurt Sætre har trukket seg fra utvalget. 

Vi takker han for innsatsen og ber tun 2 derfor finne en ny kandidat dersom de ønsker å være representert. 

 

Styret ber tun 2 finne en kandidat blant sine beboere og melde til styret via epost hvem som er valgt til å representere dem. 

 

/styret