Det er en god del arbeid som må gjøres på lekeplassene på tun 1,2 og 3. 

Arbeidet på tun 1 starter derfor denne uken (trolig onsdag). 

Tun 2&3 trenger mer apparater så der kommer anskaffelsen av det først. 

/styret

 

 

Styremøte Myrsletta Selveierforening

13.06.2022 | 20:00 | Møtested Grendehuset
 

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Ordinært styremøte

Erik, Joakim, Christopher, Inger-Lise, Elin, Ole-Petter (vara)

 

 

Arbeidsfordeling i styret

Ungdomsvaktmestere: Elin overtar jobben og skal kalle de inn til et møte for å diskutere arbeidsoppgaver

Garasjeprosjektet: Erik & Christopher fortsetter med anbudsprosessen, vi skal (iht GF vedtak) ha ekstern behandling av anbudet og vi må samtidig følge opp kommunen ved spørsmål

Regninger: Ann-Kristin & Christopher attesterer begge to

Dugnad: Joakim & Simen overtar ansvaret (til neste år)

Søppelbøtter ved lekeplasser: Joakim kommer med forslag til søppelbøtter på alle lekeplasser (det er foreslått å fjerne alle på postkassestativene, de er mer til sjenanse enn nytte)

Lekeplasser oppussing og vedlikeholde: Ann-Kristin kommer med et forslag til tun 2 og tun 3, Christopher ordner med vedlikehold og oppussing av tun 1.

Fiber Altibox: Erik & Christopher fortsetter å organisere dette, Christopher har en god del saker rundt asfalteringen men får støtte fra Ali i #63 til å faglig vurdere jobben.

Merke fartsdumpene: Ole Petter (kontakter vaktmester) tar ansvar her, vi sliter med vedlikeholdet fordi de pinnene som er satt ned ikke får stå i fred. Vurderer å sette ned noen som holder lenger (avhengig av kostnad, vi innhenter tilbud)

Få inn tunansvarlige på alle tun – oppfordring fra styret å melde seg til dette ansvaret 

 

Forslag til organisering

Det gis mandat til hver enkelt ansvarlig for en oppgave å gjennomføre arbeidsoppgavene (med kontinuerlig oppdateringer på styrets gruppesider). Da kan man få gjennomført raskere i mindre grupper. Ansvarlig må forholde seg til budsjett og holde resten informert men har myndighet til å velge løsning.

 

Pågående saker:

Fartsdumper er levert

Altibox forventer å levere i august, vi etterspør fremdriftsplan (igjen)

Søknad til kommunen er under prosess, anbudsdokumentene er klare innen 22 juni.

Elektriske anlegget ved tun 5 (garasjer) er igjen problematisk (etter 3 reparasjoner.. sukk)

Led-lampe ved #178 må undersøkes for evt svak effekt

Myrsletta Selveierforening har deltatt i et forskningsprosjekt om klima og miljø som kalles CLEANcultures. 

Dere kan lese mer om prosjektet her: https://www.cleancultures.org

 

Vi har allerede deltatt fra styret og noen utvalgte beboere har deltatt i et dybdeintervju. Det var blant annet derfra vi fikk startet arbeidet med kommunen om en "fix sykkelen dag". 

Forskningsprosjektet ønsker å gi alle beboere en anledning til å si sin mening og inviterer derfor dere til å besvare en undersøkelse på følgene url:

https://nettskjema.no/a/cleanculturesmyrsletta

 

Vi legger ut informasjon i postboksene i tillegg til nett for å prøve å nå så mange som mulig  

Erica Löfström er vår kontaktperson fra NTNU  

 

 

/styret

 

 

Det har vært flere spørsmål rundt hvor koblingsboksene til Altibox skal plasseres og hvordan de skal få plass til de på veggen.

Vi i styret tror at disse spørsmålene kommer fordi man fra før er vant til de store koblingsskapene fra Telenor og CanalDigital.

 

De moderne koblingsboksene ser HELT annerledes ut. Vedlagt ser dere 2 bilder av disse. Det er også tatt med 2 objekter i bildet så dere kan se skaleringen (styreformann og en Rubriks kube). For de av dere som vet omtrent størrelsen på ett av de objektene vil da få et bilde av hvordan boksen ser ut.

Det er mulig å få se på boksen "live" om det er ønskelig, kontakt styret!

rubriksformann

 

/styret

 

 

 

Styret har kommet til at vi kan publisere følgende liggerettsavtale mellom selveierforeningen og dets medlemmer. Den sikrer at evt kostnader ved endring av traseen på fiberkablene dekkes av selveierforeningen forutsatt at dette meldes inn til styret og de får iverksatt rimelige tiltak på å sikre tjenesten.

Avtalen er deponert hos forretningsfører.

IMG 5360

 

 

/styret