Styret har i forbindelse med vedtak på generalforsamlingen vedrørende rydding av garasjer kommet fram til at det bør bestilles containere til hele Myrsletta slik at alle kan få anledning til å rydde ut av garasjen sin.

Vedtaket det vises til er innføring av oblat for biler som skal parkere på Myrsletta, det vises til at alle skal få anledning til å rydde ut av garasjen sin og at styret skal bidra til dette arbeidet så godt det kan. 

 

Vi begrenser selvsagt ikke avfallet som kastes til garasjen, rydd gjerne boden og klipp hekken. Det er blandet avfall som er bestilt så dere kan kaste alt vanlig avfall i de 5 containerne som er bestilt. Disse 5 vil bli spredt utover hele Myrsletta. I tillegg er det bestilt en container som skal benyttes til el-artikler, kjøleskap, fryser, ledninger og lamper. Den vil bli merket og plassert nær grendehuset. 

 

Styret informerer om at vi i de dagene containerne er ute vil oppta minst 6 parkeringsplasser (det er 10 kubikks containere.. de er litt større en en bil) og oppfordrer alle til å parkere i garasjen så mye som mulig.

HVA, NÅR, HVOR: 

5 vanlige 10 kubikks containere blir spredt utover Myrsletta FRA 13 juni og de hentes 15 juni. Fra onsdag til fredag neste uke mao. De kommer i løpet av onsdagen så ingen garanti for når, og de hentes i løpet av fredagen så igjen ingen garanti når. Her anbefaler jeg dere å bruke torsdagen til å kaste avfall for utplassering og innhenting kan skje når som helst (det er derfor vi har bedt om 3 dager). Hver container plasseres ved en innkjørsel eller så nært vi klarer på parkeringsplassen ved siden av tunene. De tilhører ikke hvert tun spesifikt men er spredt slik at alle skal få en container nær sitt hjem og garasje.

Dersom noen trenger assistanse til å tømme garasjen så spør naboen, spør på facebook og om nødvendig send en epost til styret så skal vi hjelpe til med å skaffe assistanse. Siden dette ikke bare en en anledning til å rydde opp i gammelt avfall og slikt men også en anledning til å hjelpe til med mulighet til å parkere så ber styret at alle beboere stiller seg positiv til å hjelpe sine naboer dersom noen trenger assistanse!

 

Leverandør er Follo Truckutleie, ved Regnbuen Gjenvinning.

Regnbuen gjennvinning

 

 

 

/styret

 

 

 

Protokoll fra møtet:

 

Forretningsfører Terje Døvik er tilstede.

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg, Tanja Wang

Hege Håkonsen er fraværende men Ole-Petter Tranberg er vara

Iren Magnor er fraværende men Tanja Wang er vara

Sakslisten er kort pga sent møte.

 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Forsikringsavtale
 • Inspeksjon av lekeplasser
 • Besiktelse av tak og loft

 

Ekstraordinær generalforsamling

Beboerne i 220 har samlet nok underskrifter til å få inn en ekstraordinær generalforsamling. Vi skal snakke med kommunen for å se når de må ha denne generalforsamlingen for å slippe problemer med kommunen. Ekstraordinær generalforsamling skal endre paragraf 6 til å tillate styret å kunne godkjenne bygg utenfor tomtegrensen og inn på fellesarealene, evt gi generalforsamlingen mulighet til å pålegge styret å godkjenne det.

Styret vil ikke godkjenne en slik endring og vil stille seg negativ til å endre vedtektene.Vi mener det vil føre til at flere kan få bygget på fellesarealene og få godkjent bruken i etterkant. Vi anbefaler alle å søke kommunen og at det er hver enkelt enhets ansvar å sikre at de bygger på egen grunn. Vi ser at det er omstendigheter rundt denne bygningen som medfører at beboerne har handlet i god tro og synes det er leit at vi ikke kan godkjenne det men er redd for at et frislipp her vil medføre presedens for andre som bygger på fellesarealene.

Generalforsamlingen blir vanskelig å gjennomføre før sommeren så vi kontakter saksbehandler og ber om at beboerne får utsatt fristen til august/sept. Det er ikke beboernes feil at selveierforeningen ikke kan gjennomføre en generalforsamling før den tid så vi håper kommunen viser hensyn.

Forsikringsavtale

Styret har gjennomgått alle tilbud fra flere selskap og funnet at Tryg Forsiking har det beste tilbudet, besparelsen for selveierforeningen er det beste argumentet men vi ser også at forsikringen dekker flere forhold som vi i dag ikke har dekning for. Iren får som ansvar å få på plass en kontrakt styret kan signere neste styremøte, Terje har til ansvar å få undersøkt kontrakten og få svar på noen få gjenstående spørsmål før signering.

Iren er inhabil ved avgjørelse av denne saken pga arbeidsforhold i Tryg Forsikring.

 

Hovedettersyn og inspeksjon av lekeplasser

Vi er pålagt å ha internkontroll blant annet av lekeplasser, av hensyn til barna ønsker vi en profesjonell gjennomgang av lekeplassene. Tilbudet fra leverandør er akseptert av styret og vi avventer dato for første ettersyn og signering av kontrakt for en 3-årig avtale.

 

Besiktelse av tak og loft

Vi merker at forsikringssaker som vedrører lekkasje og råte/sopp blir mer og mer vanskelig. Årsaken er selvsagt at takene er såpass gamle at de trenger ettersyn og vedlikehold. Helt fra skifte av enkelte takstein, beslag på pipe og reparasjon av lekter til faktisk skifte av hele taket med undertak. For å få et nøkternt overslag av situasjonen så vil styret undersøke pris på en befaring og rapport av hvert enkelt tak. Vi tror vi kan forhandle fram en bedre pris enn om hver enkelt gjør dette selv.

Dette er et forsøk fra styret å kunne forhandle fram et tilbud til hver enkelt beboer til å få en fullstendig rapport av en fagmann for vedkommendes tak og loft. Vi rapporterer tilbake når vi har fått mer informasjon om pris.

 

 

 

Løpende saksliste, ikke uttømmende og tar bare med de som er oppdatert fra forrige gang.

 • · Utbedring av strømnett for flere ladestasjoner: ingen status, avventer Hege som har lett etter en konsulent.
 • · Utredning ladeplass el-bil:ingen status, avventer Hege som leter etter konsulent (vanskelig jobb). Søknaden for støtte er sent Ski kommune (av Christopher som håndterer svaret)
 • · Inspeksjon tak/loft:Kurt,Erik,Tanja skal lage et tilbud og sjekke kostnader som vi skal presentere beboerne
 • · Ny kontrakt Canal-Digital:anbefaler å la kontrakten løpe pr måned, trenger ikke gjøre endringer pt. 
 • · Forsikring: ny leverandør er godkjent, besparelsen er nesten 15%. Iren og Terje skal klargjøre kontrakten og de siste detaljene. Iren har ansvaret.
 • · Asfaltering: avventer svar fra leverandør på når de skal komme, tilbudet er godkjent fra styrets side.
 • · Ettersyn av lekeplasser:tilbud fra leverandør godkjent, svart leverandør og avventer første inspeksjon + signering av kontrakt for 3 år.
 • · Bråk fra nattlys og reparasjon:Et lys som bråker blir reparert 19 juni, et lys som ikke virker blir reparert (på tun4) 19 juni. 
 • · Ødelagte bommer:Tun 2 er reparert, bedt dem fikse den bøyen også. De andre tunene fungerer men trenger service, bestiller det. 
 • · Container i forbindelse med rydding av garasje:Funnet flere leverandører, valgt tilbyder og bestilt. Varsler beboere om dato når leverandør har verifisert.
 • · Trefjerning: Vi har flere trær som i følge naboloven er for høye, men vi ønsker ikke å miste de. Planlegger beskjæring av disse og de trær som beboere melder inn fra privat grunn
 • · Stoppekraner: leverandør forventer å kunne lokalisere disse før sommeren
 • · Parkeringsplasser mot Ås-kommune:avventer svar fra Ås og Ski kommune.
 • · Arbeidsavtaler for ansatte:levert
 • · Velkomsthefte for nyinnflyttede:Hege jobber med førsteutkast
 • · Grendehuset: vurderer behov for oppussing av kjøkken
 • · Godkjennelse av parkeringsplasser:avventer svar fra kommunen om befaring

 

 

 

 

/styret

Styret er nødt til å fjerne noen trær som er vokst såpass mye at de er usikre for naboleilighetene. Merk at dette er et lovpålagt krav at vi må fjerne disse trærne.

Styret ønsker å prøve å beskjære trærne først og se om vi kan beholde de, dette er et langt mindre inngrep og vil la oss beholde trær som suger vann fra grunnen.

 

I den forbindelse så gir vi et tilbud til alle beboere om å rapportere inn trær som de ønsker å felle eller beskjære. Uavhengig om det står på egen tomt eller fellesskapet. Styret vil så vurdere hvert tilfelle og bekoste fjerningen/beskjæringen dersom treet står i fare for å skade fellesskapets eiendom. Dette gjør det mulig å heve sikkerheten på Myrsletta samtidig som vi gjør det enkelt for hver enkelt beboer. Kostnaden er langt mindre pr tre dersom vi gjør dette til en felles jobb for hele Myrsletta. Kvantumsrabattene er gode for flere oppdrag på samme sted.

Merk at vi ikke garanterer at alle forslag blir gjennomført men vi skal strekke oss etter å få vekk alle "Farlige" trær. 

 

 

Rapporter inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - det er et krav at dere melder det skriftlig eller via epost så vi kan dokumentere kostnaden.

 

Forretningsfører er tilstede de første 20minuttene.

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Iren Magnor, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg

Hege Håkonsen er fraværende men Ole-Petter Tranberg er vara

Tanja Wang trenger ikke møte og er derfor fraværende

Forretningsfører innleder møtet

Svært lite nytt, god fremgang i likviditet og husleie. Ingen andre nyheter

Styret gjenngår saker som omhandler den løpende drift av selveierforeningen

 • Vi behandler en boligsak mellom Ski kommune og en beboer.
  1. Beboeren har i god tro bygd utenfor egen tomtegrense, Ski kommune har klaget på manglende søknad før bygging.
  2. Styret er bedt om å godkjenne at bygningen er på felleseiers areal

Styret svarer: Vi har ingen fullmakt til å omregulere fellesarealer til enkelt medlemmer og vil derfor svare på naboundersøkelsen at vi har innvendinger (svare negativt). Styret ønsker også å ikke sette en presedens for at man kan tilegne seg fellesareal.

Styret gir også informasjon om at det er mulighet for å overprøve styrets beslutning dersom man får flertall for dette i en generalforsamling.

 • Canal Digital.
  1. Kurt og Erik har tatt ansvaret for å starte denne jobben. De fortsetter med å undersøke muligheter og så langt er det mest trolig at vi fortsetter med den nåværende avtalen fram til neste generalforsamling. Her ønsker styret å komme med noen alternativer som forsamlingen kan velge mellom.
 • Løpende arbeid: Vi har noen interessenter som kan hjelpe til med disse oppgavene, vår regnskapsfører har erfaring med arbeidsavtale og forsikring. Vi vil trolig benytte oss av den erfaringen for å sikre at de som utfører arbeid har en ordentlig kontrakt og er sikret.
 • 16. mai er planlagt og under kontroll. Den eneste nyheten der er at vi har invitert Grensen Park (godt forslag fra Emelie Høyum) for å forsterke et godt naboskap.
 • Husleie: Styret minner om at det nå er en økning i husleien og første faktura kommer til å være en ENGANGSØKNING på 200,- (dette er for å ta igjen at økningen startet i mai) deretter er økningen 100,- (så dere skal betale 1100,- pr måned)
 • Vipps-rapportene til grendehuset er forbedret slik at det arbeidet er lettere (melder forretningsfører)
 • Det er laget en kalender for grendehuset som viser om det er leid ut eller ikke, den finner man på hjemmesiden til myrsletta.
 • Det er lagt inn forslag om å fjerne en bjørk (den øverst på tun5) og styret skal se på muligheter for å sikre treet eller fjerne det.

 

 

Styremøtet fortsetter med prosjektoppgaver

Stoppekranene må fortsatt finnes og Karlsen har sagt seg villig til å fortsette med hjelpen, her må vi derimot trolig inn med en leverandør som har tyngre utstyr for å finne de siste 4.  

Den nåværende forsikringsavtalen er vurdert mot nye tilbud og det er helt klart at Iren Magnor har funnet flere forbedringspunkter. Vi har vedtatt at et pristilbud fra de største forsikringsleverandørene skal innhentes og sammenlignes mot et tilbud Iren har fremforhandlet. Iren er dessverre inhabil i en avstemning om hvilken avtale vi skal gå for men hun har svært gode forutsetninger for å kunne hjelpe styret med å analysere hvilken avtale vi går for.

De 2 største forbedringene er helt klart utvidet dekning (skadedyr og påbygg) og at selv med en utvidelse av forsikringen burde klare å få ned prisen fra dagens avtale.

 

Søknad om støtte til utbedring av strømnettet og ladepunkter for elbil er sendt til Ski kommune. Kommunen har ikke anledning til å behandle søknaden før 12.6.2018 (hvilket er helt greit for oss da vi planlegger andre endringer med strøm og trenger tiden).

Utbedring av strømnettet for å få flere ladepunkter i garasjen henger sammen med hva vi søker kommunen om. Hege har jobbet for å få på plass en konsulent og melder framgang.

Sakene som omgår fartsdumper, godkjennelse av parkeringsplasser, ettersyn av lekeplasser, asfaltering og noen mindre saker (som fjerning av grus). Disse sakene krevde informasjon fra forrige styret som de har bidratt sterkt med å få overført til oss. All honør til forrige styret som også har sagt at de stiller opp ved fremtidige spørsmål. Disse sakene er derfor i fremgang og vil bli rapportert som enkeltsaker heretter. Felles for de alle er at det tar tid å få svar på epost.

Velkomsthefte til nyinnflyttede på Myrsletta er under arbeid.

Neste møte styremøte er tentativt satt til midten av juni, etter behov.

 

 

Kommentar fra styreformann:

Dette møtet var mest for å holde alle i styret informert og oppdatert om utviklingen på sakene våre og herav spesielt på forsikring. Styret vil informere beboerne ved en eventuell endring av forsikringsleverandør men har tenkt å bruke tid på å velge riktig, denne beslutningen påvirker 25% av budsjettet og alle fremtidige oppgjør. Innspill til forsikringsavtalen kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi har fått inn flere spørsmål om det å bygge på, enten egen bolig eller bod, svaret i disse tilfellene er alltid «SØK SKI KOMMUNE FØRST». Tusen takk hvis dere også som en bonus informerer styret.

 

 

/styret