Som et fast vårtegn så blir gatene våre børstet fri for grus og småstein, i år er dette fastsatt til å være 19 april fra ca 08:00 om morgenen og utover.

 

Tirsdag 19 april, 08:00

Bema 25 1850 feiemaskin | Felleskjøpet.no

 

Denne børstingen er vanskelig å utføre på parkeringsplassene om det står biler der så her henstilles det STERKT til å flytte bilene unna den dagen. Alle eksperter på bil sier at de biler som står igjen i nærheten av slike feiebiler har flere riper i lakken etter arbeidets slutt enn før. Det spruter grus og småstein når man jobber med dette og det er ikke mulig feie uten at det vil treffe omgivelsene.

SÅ FLYTT BILENE!

 

/styret

 

 

 

Etter en svært lang og vanskelig periode for å kunne oppnå enighet med alle tilstøtende naboer har styret kommet så langt at vi nå sender planene for de nye garasjene ut til Altinn og høring av alle berørte parter.

Det er ikke alle naboer som har signert godkjennelse for planene, vi oppnådde dessverre ikke enighet med alle og dette forsinket oss i mange uker i våre forsøk på å forhandle. Det var i styrets mening godt anvendt tid, da dette er naboer som skal leve med disse byggene i lang lang tid fremover. Det er beklagelig at vi ikke nådde frem hos alle. Styret vil påpeke at dette har vært en markant forsinkelse, iht planlagt fremdrift, som vil påvirke leveringstidspunktet til garasjene, det medfører også sårbarhet i prosjektet mtp kostnadsøkningene i markedet. Dette er en usikkerhet som styret vil redegjøre for fortløpende. 

Dere vil innen kort tid få beskjed fra Altinn at dere skal gi deres mening om byggeprosjektet. Der vil dere finne planene for hvordan garasjene skal stå, hvilken størrelse og form de skal ha. I den forbindelse så vil styret også publisere de samme kartutsnittene her for å vise oversikten over prosjektet. 

Det er linker til pdf utgaver for bedre oppløsning under oversiktsbildet

Oversikt over hele Myrsletta:

 oversikt

 

 Detaljkart er tilgjengelig for hvert område:

Oversiktsbilde:  http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/oversikt.pdf

  http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/nedre_del.pdf

 http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/midtre_del.pdf

 http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/ovre_del.pdf

 

 

 

/styret

 

 

 

 

I dag har vi besøk av leverandøren Rentokil som setter opp bokser for fangst og kontroll av skadedyr, ref tidligere informasjon om dette fra styret.

De opererer på hele området og dere vil nok se de sette ut noen bokser som er til dette formålet som vist under:

 

boks

 

 

 

 

 

/styret

 

 

Styret planlegger å avholde generalforsamling i slutten av april, nærmere dato, tidspunkt og lokasjon vil komme med formell innkalling. 

Du vil motta en slik innkalling tidligst 20 dager, senest 8 dager før selve generalforsamlingen. Alle saker som en hjemmelshaver ønsker å ta opp til avstemning på generalforsamlingen må være styret i hende innen 5 april. 

Send inn forslag til vedtak til generalforsamlingen senest innen 5 april ved å benytte styrets epost-adr Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller adresser forslag direkte til styreformann "Christopher Røtnes, Myrsletta 61". 

 

Varsel om generalforsamling er å finne i postkassen 

 

 

/styret

 

 

Styret informerer om at avtalen med Altibox er ferdig forhandlet, vi landet på pakken som kalles "Flex Medium".  Dere kan lese mer om hva den inneholder på Altibox sine hjemmesider. https://www.altibox.no/boligselskap/styret/#FLEX

Avtalen er slik at hver husstand nå ikke betaler direkte til leverandøren og alt går via selveierforeningen, dette er sammenlignet med Telenor i dag en bedre avtale på innhold (høyere hastighet) for den prisen vi betaler. Styret har derimot valgt teknologi og leverandør mest med tanke på kvalitet, doble fiberlinjer til hver husstand vil sikre bedre stabilitet på nettet. 

Planen er å levere nytt internett til sommeren 2022.

 

logo box

 

 

I tillegg har vi også signert avtalen med Rentokil. Denne avtalen gir oss skadedyrbekjempelse på hele Myrsletta. Det er ikke forventet at dette vil fjerne alle skadedyr men det vil gi oss mulighet til å redusere noe av omfanget og langt viktigere gi oss en overvåkning på hva slags skadedyr vi har her og i hvilke mengder. Vi har tidligere sett at skadedyr har økt markant i mindre lokale områder, det tar derimot lang tid før alle naboene merker det og så melder til styret. Med bedre deteksjon kan vi reagere raskere. (Det har vært svært åpenbare årsaker til en del av plagene,  som har vært mulig å gjøre noe med hvis vi bare vet om problemet)

Utstyret til Rentokil skal leveres ila mars/april 2022 

 

logo

 

 

 

/styret