Tiden for årsmøte i selveierforeningen nærmer seg og det er behov for nye engasjerte beboere fra Myrsletta. 

Det har den siste tiden forekommet hærverk gjentatte ganger på biler parkert ved grendehuset og tun 5.

 

Enkelt vedlikehold av egen garasje er den enkeltes ansvar.

Det er ikke til å legge skjul på at den tekniske standen på veldig mange garasjer på Myrsletta begynner å bære preg av at det nå er 30 år siden garasjene ble satt opp. Som kjent arbeides det med å få inn anbud på nye garasjer. Parkeringsutvalget ser også på alternative løsninger. I mellomtiden kan vi gjøre en liten innsats selv.

Noen har sikkert lagt merke til at huskestativene har mistet huskene sine. Det har sin helt naturlige forklaring.

Postkassestativene har stått oppe en stund og ventet på merking så vi kan ta de i bruk. Grunnen til at merking ikke er utført enda er at vi har fått tilbakemelding om at den øverste raden er plassert så høyt at enkelte beboere ikke når ned i bunnen av de øverste postkassene.