Det har blitt innhentet en del tilbud for at beboere på Myrsletta kan øke brannsikkerheten i sine boliger. 

 

Bildet er hentet fra Buskerud Brannservice

Det har i etterkant av brannen på Myrsletta blitt avholdt to informasjonsmøter på grendehuset der fokuset har vært brannsikkerhet og forebyggende tiltak.
Styret vil rette en stor takk til Øystein Aslesen som har vært initiativtaker til møtene og også har avholdt disse.
 
Til de som ikke hadde anledning til å komme på informasjonsmøtene har vi laget en sammenfatning.

Eller Iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) som er dens fulle navn har utvilsomt funnet veien til Myrsletta. Følg med i hagen din og gjør disse enkle grepene så kan vi begrense denne uinviterte gjestens tilstedeværelse hos oss.

De aller fleste er nok kjent med at det var brann på Myrsletta på morgenen 15. mars i år. Heldigvis var det ingen personskader, men tre boenheter ble totalskadd og måtte rives. For å øke bevisstheten rundt brannsikring og forhåpentligvis senke risikoen for at dette skjer igjen inviterers det nå til informasonsmøte i Grendehuset 26. juni kl 19:00.