Myrsletta Selveierforening vil avholde ordinær generalforsamling 25. april 2017.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som huseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 17. mars 2017.

Vedlagt er branninstruks som ble levert i postkassene til alle beboere i november.

Vedlagt er informasjonsskrivet som ble levert i postkassene til alle beboere i november vedrørende lading av elbil.

Vedlagt er informasjonsskrivet som ble levert i postkassene til alle beboere 1. oktober.

På grunn av begrensninger i publiseringsløsningen er infoheftet ikke tilgjengelig som nedlastbar PDF.

Alle skal ha fått denne i postkassa, inkludert et vedlegg med kartlagt behov for oppgradering på hver rekke.

Mai 2016: Til Generalforsamlingen i 2016 kom det inn forslag fra en beboer om at det må iverksettes tiltak for at beboere på Myrsletta som ikke utfører vedlikehold på sine garasjer, reparerer og vedlikeholder disse. Dette går på trivsel for beboere i området samt at å ikke vedlikeholde garasjer, medfører at området fremstår som mindre tiltalende. Det ble videre foreslått at det iverksettes tiltak og om det ikke blir fulgt opp, at ett firma må gjøre jobben og eier av garasjen må betale.