Den 25 april vil Torbjørn Øygard (Myrsletta 91) avholde et informasjonsmøte om takfornying. Møtet holder sted på grendehuset.

Taksteinen på Myrsletta er gått over sin garantitid og risikoen for lekkasjer øker med tiden. Forsikringen som dekker evt skader ved lekkasjer forutsetter at man holder taksteinen vedlike og som beboere risikerer man forkortning av forsikringssummen evt at forsikringsselskap nekter å dekke skadene. Å bytte taksteinen er et større tiltak og kostnaden er dertil høy. Øygard informerer her om et alternativ til bytte av takstein, takfornying. Dette har en langt lavere kostnad men vil ikke holde like lenge. Det er derimot et godt nok tiltak til at vi får forsikringsgaranti i 10 år (sier leverandøren). 

 

Pristilbud pr enhet for takfornyelse

Informasjonsmøte

 

Evt spørsmål bes rettes til Torbjørn på møtet. 

 

Styret informerer at dette er et informasjonsmøte utenfor deres regi men vi støtter gjerne slike initiativ fra beboere, har dere lignende planer så ta kontakt.

 

/styret 2018

 

 

 

 

Undersøkelsen har blant annet kartlagt antall biler pr. husstand, hvorvidt garasjen benyttes til parkering og ikke minst i hvor stor grad beboere på Myrsletta opplever manglende parkeringskapasitet som en utfordring.

Styret har gått til innkjøp av et partytelt for utleie til beboere. Pris er 200 kroner for privat bruk, mens det vil være gratis tilgjengelig ved større fellesarrangementer som tunfester og liknende.

Ta kontakt med grendehusansvarlig for bestilling.

Spesifikasjoner: Partytelt Harstad (Jysk). Vanntett polyetylenduk og vanntette forseglede sømmer med inngang i begge endegavler. Bredde: 500 cm, lengde: 800 cm, høyde: 278 cm. Les instruksjonsmanual her

Flere stoppekraner på Myrsletta virker ikke eller kan ikke gjøres rede for. Disse må lokaliseres og vi må sørge for at alle er i orden. Utgifter til dette ble bevilget på årsmøtet.

Graving av og reparasjon av stoppekraner starter rundt 10. juni. Arbeidet er beregnet å ta nærmere to uker.

Regnskapssentralen opplyser om at det har skjedd en teknisk feil ved trekk av avtalegiro for mai. Avtalegiro på 1000 kroner for husleie/felleskostnader som skulle vært trukket 1. mai blir i stedet trukket 10. mai. Avtalegiro for juni blir trukket som vanlig 1. juni.

Ved spørsmål, ta kontakt med Regnskapssentralen AS, v/Tone Berg Frostrud, på telefon 69 20 65 20.