Myrsletta Selveierforening vil avholde ordinær generalforsamling 

24.04.2019

 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være levert til styret innen 20.03.2019 

 

Se hele forhåndsvarselet her

 

 

 

/styret

Styremøte 11/02/19 for Myrsletta Selveierforening
Tilstedeværelse: alle styremedlemmer og regnskapsfører

Økonomi
Forretningsfører går gjennom regnskapet. Vi går fra underskudd til overskudd.

 

Juridisk bistand mtp eierskap garasjer
Oversendt dokumentasjon avventer svar

 

Generalforsamling
Lage oversikt over levert arbeid; Christopher lager det
Innholdsfortegnelse for velkomsthefte med innhold bør vises fram.
Dato satt til 24 april, grendehus reservert.

 

Ladepunkter for alle garasjer
Vi har et ca overslag og sender ut konkurransegrunnlaget i mars. Bør vurderes om det skal til votering i april

 

Internett og TV fra Altibox
Tilbud innhentet og kan presenteres til generalforsamlingen. Konkurransedyktig tilbud men bør sammenlignes med evt mottilbud fra Telenor. Gjentatte purringer til Telenor har ikke gitt noe svar.

 

Diverse
Innskaffer projektor isteden for å låne hele tiden. Erik har ansvar.

 

 

 

 

Vi får møte utbyggeren av de nye leilighetene i Ås-kommune

De ønsker å møte oss med en oversikt over de planene de søker om å få bygge på Ås-siden. Her blir det mulig for oss å få førstehånds-informasjon om hva som skjer lenge før det går til kommunens planutvalg for behandling. Hvor mange flere biler blir det i døgnet? Hvor mange mennesker skal bo der? Hva slags leiligheter? Må vi få nye gangveier? Blir det belysning? Hva med drenering (vi har jo en historie med overvann i trakten)? 

Styret anbefaler at dersom dere er naboer til grenseveien bør dere absolutt møte. For alle andre så er det ingen tvil om at dere blir berørt bare med tanke på trafikkøkningen og antallet nye naboer. 

 

Den 14 januar fra 17:00 på Grendehuset

Styret har arrangert dette i samarbeid med styret for Grensen Park. Våre 2 styrer har innsett at den beste måten å få tatt vare på de verdier vi ønsker i området er å gå sammen ut med informasjon og sammen ut med krav til utbyggerne. Vi merker at vi har en langt større påvirkning sammen og det er i denne omgang takket være Grensen Park sitt arbeid at vi nå får dette første informasjonmøtet med utbyggerne. 

Vi er blitt enige om at det er to områder vi ønsker å prioritere fremfor noe annet:  1) Infrastruktur; biltrafikk og gangveier og 2) drenering og overvannssikkerhet. Kom gjerne med innspill både før og etter møtet om hva dere som beboere ønsker vi skal fokusere på. 

 

 

mvh

/Styret

 

 

 

God Jul!

 

Styret ønsker alle en gledelig jul.

Benytt roen i jula til å skifte batterier i røykvarslere, gi naboen en klem og gi beskjed om dere skal reise bort så vi kan passe på både egen sikkerhet og naboens hjem.

Vi tar vare på hverandre!

 

 

/styret

INFORMASJONSMØTE OM NY FORSIKIRINGSAVTALE.

I forbindelse med bytte av forsikringsleverandør til

Tryg Forsikring

inviterer styret alle beboere til et informasjonsmøte

TORSDAG 22. NOVEMBER kl. 18.00 – 19.30

 

Sted: Grendehuset

 Asif Sahota Key Account Manager i Tryg Forsikring vil delta på informasjonsmøte.

Vilkårene for den nye forsikringsavtalen finner dere på hjemmesiden vår: www.myrsletta.no

Skulle noen ønske disse i papirformat kan dere henvende dere til :

Advokat Terje Døvik tlf 458 86 300.

 

VEL MØTT!

Med vennlig hilsen

Styret