Selveierforeningen har mottatt et nabovarsel på at det skal bygges i Myrfaret 1 (dvs langs grenseveien).

Planene for dette er tilgjengelig på Ås-kommune sine nettsider, vi har for enkelhetsskyld lagt ved alle planene i denne posten så dere slipper å lete. Styret har frist til 07.07.2022 med å svare om vi har innvendinger eller ikke. Dette gjelder nok alle andre naboer som har eiendom mot grenseveien, det er derfor sterkt oppfordret å ta en kikk på planene for å se hvordan det blir seende ut for fremtiden. 

https://1drv.ms/u/s!Atl2xCx1HC3HjXnbwQbmhv6_oCU2?e=Nrwipg

 

Her er et avsnitt som er spesielt interessant for oss:

"Estetisk utforming:

Tiltaket omfatter tre bygg, bestående av to lameller og et punkthus.

All bebyggelse oppføres i teglstein, men med fasadevariasjoner. Vedlagte tegninger angir kun tegl i skravur. Det benyttes tegl med en variasjon av fargetoner.

Lamellen mot «skogen» har horisontale betongbånd i etasjeskillene med skiver i tegl. Bygget har fire etasjer og private takterrasser for to av boligene. Bygningen har både utenpåliggende og inntrukne balkonger mot vest og øst, med rekkverk i glass.

Lamellen mot gaten er i fire etasjer og oppføres i tegl med stenderskift i etasjeskillene og teglrelieffer i 1.etasje. Balkongene er utenpåliggende mot vest og nord, med rekkverk i glass.

Punkthuset er i fem etasjer, med fellesarealer i første etasje og boliger fra 2.etasje og oppover. Teglsteinfasaden har et tydelig rutesystem med teglsøyler og bånd. Balkongene er inntrukket i volumet med spilerekkverk. Det etableres takterrasser for to av boligene med glassrekkverk."

 

situasjonsplan

 

/styret

 

 

 

 

 

 

 

 

I et forsøk på å vise transparens i prosessen så legger styret frem vårt utkast til konkurransegrunnlag for en anbudsprosess.

 

http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/Konkurransegrunnlag.doc

 

For de som er interessert er dette det som skal legges ut til leverandører ila kort tid. Vi setter pris på tilbakemeldinger og helst på epost og hvor dere referer til hvilke punkter dere anbefaler at vi ser på endringer i dokumentet. Styrets intensjon er at fagkompetansen på Myrsletta skal kunne bidra til en bedre prosess så vi hører gjerne på tilbakemeldinger. 

 

 

/styret

 

 

I forbindelse med forskningsprosjektet som Myrsletta har bidratt til hos NTNU så har vi fått inn flere interessante forslag til forbedringer.

Det er allerede blitt nevnt at vi organiserer en service-dag for sykler hvor man kan komme og få sykkelen sin reparert (kommer tilbake med dato!). Det er også blitt snakket om forbedringer, spesielt ved merking, av gang og sykkelstiene til kommunen.

I tillegg til dette så har styret hatt samtaler med andre leverandører som prosjektet har anbefalt, en av de har kommet med et direkte tilbud til selveierforeningen som styret har vurdert. Vi i styret ser at dette kan være interessant for beboerene men kun dersom det er et behov og ønske om en slik tjeneste. Derfor vil vi presentere tilbudet til dere for å få noen tilbakemeldinger.

Firmaet heter MOVE ABOUT -> https://moveabout.app/no/ <- og vi anbefaler å sjekke ut sidene deres om hvordan de opererer. 

De har som forslag å sette ut en stasjon på Myrsletta med elbiler til utleie. Vi i styret lurte på hvorfor dette skulle være interessant, de fleste har jo egne biler. Firmaet svarte da at de ønsket å se på utleie av en mindre varebil og en bil med tilhengerfeste. Den typen biler er ofte svært populære i nabolag som våre. De kunne også kombinere det med elsykler om det var ønskelig (styret var usikre på om det var det). Move About hevder (selvsagt) at det er mindre nødvendig med bil nr2 om man har en slik tjeneste og at det vil bidra til å redusere antall biler på Myrsletta. Merk at det vil derimot ta 2 parkeringsplasser. De vil så betale leie til selveierforeningen for å kunne benytte disse parkeringsplassene. 

Det er i samarbeid med Ruter dette firmaet har vært involvert med en slik tjeneste, de har blant annet biler tilgjengelige på Ski stasjon allerede i dag.

 

Image 

Nissan e-NV200 er et eksempel på en slik bil. Dette er en relativt stor bil som er praktisk til bruk om du skal hente møbler eller kjøre avfall til gjenvinningsstasjonen. Slik vi ser deres prislister vil en time være fra 89,- og en halv dag fra 299,- (avhengig av biltype). 

 Forutsatt at det var biler som gav oss flere muligheter til å være selvbetjente så mente styret at dette var en tilbud som vi ønsket diskusjon på blant beboerne. Styret har ikke konkludert på om dette er et tilbud vi vil anbefale. 

 

Vårt spørsmål er om beboerne på Myrsletta kunne sett for seg at en slik tjeneste kan være hensiktsmessig og om de ville benyttet seg av tilbudet dersom det var tilgjengelig.

 

 

/styret

 

 

 

 

Det er en god del arbeid som må gjøres på lekeplassene på tun 1,2 og 3. 

Arbeidet på tun 1 starter derfor denne uken (trolig onsdag). 

Tun 2&3 trenger mer apparater så der kommer anskaffelsen av det først. 

/styret

 

 

Styremøte Myrsletta Selveierforening

13.06.2022 | 20:00 | Møtested Grendehuset
 

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Ordinært styremøte

Erik, Joakim, Christopher, Inger-Lise, Elin, Ole-Petter (vara)

 

 

Arbeidsfordeling i styret

Ungdomsvaktmestere: Elin overtar jobben og skal kalle de inn til et møte for å diskutere arbeidsoppgaver

Garasjeprosjektet: Erik & Christopher fortsetter med anbudsprosessen, vi skal (iht GF vedtak) ha ekstern behandling av anbudet og vi må samtidig følge opp kommunen ved spørsmål

Regninger: Ann-Kristin & Christopher attesterer begge to

Dugnad: Joakim & Simen overtar ansvaret (til neste år)

Søppelbøtter ved lekeplasser: Joakim kommer med forslag til søppelbøtter på alle lekeplasser (det er foreslått å fjerne alle på postkassestativene, de er mer til sjenanse enn nytte)

Lekeplasser oppussing og vedlikeholde: Ann-Kristin kommer med et forslag til tun 2 og tun 3, Christopher ordner med vedlikehold og oppussing av tun 1.

Fiber Altibox: Erik & Christopher fortsetter å organisere dette, Christopher har en god del saker rundt asfalteringen men får støtte fra Ali i #63 til å faglig vurdere jobben.

Merke fartsdumpene: Ole Petter (kontakter vaktmester) tar ansvar her, vi sliter med vedlikeholdet fordi de pinnene som er satt ned ikke får stå i fred. Vurderer å sette ned noen som holder lenger (avhengig av kostnad, vi innhenter tilbud)

Få inn tunansvarlige på alle tun – oppfordring fra styret å melde seg til dette ansvaret 

 

Forslag til organisering

Det gis mandat til hver enkelt ansvarlig for en oppgave å gjennomføre arbeidsoppgavene (med kontinuerlig oppdateringer på styrets gruppesider). Da kan man få gjennomført raskere i mindre grupper. Ansvarlig må forholde seg til budsjett og holde resten informert men har myndighet til å velge løsning.

 

Pågående saker:

Fartsdumper er levert

Altibox forventer å levere i august, vi etterspør fremdriftsplan (igjen)

Søknad til kommunen er under prosess, anbudsdokumentene er klare innen 22 juni.

Elektriske anlegget ved tun 5 (garasjer) er igjen problematisk (etter 3 reparasjoner.. sukk)

Led-lampe ved #178 må undersøkes for evt svak effekt