Myrsletta Selveierforening består av 175 boenheter fordelt på 5 tun og ligger i Ski kommune. Vi er et rolig nabolag med stor spredning blant beboerne, her er det både gamle og unge som bor i samme område.

Det satses mye på at det skal være en godt sted å bo. Derfor bryr vi oss om lekeplassene våre, gangstiene holdes trafikkfrie så mye som mulig og det er flere aktiviteter hvert år som gjør det spennende for barn å bo her. Julenissen kommer gjerne innom før jul, skolekorpset øver hos oss 16 mai og vi oppfordrer til å bruke fotballbanen både om sommeren og som skøyteløpsbane om vinteren.

Vi bruker vibbo som vår kommunikasjonskanal for henvendelser med eiere og beboere, alternativt er det mulig å sende inn til styret@myrsletta.no for alle eksterne henvendelser .

myrsletta bolig
Myrsletta grønne trær