Møtereferat ordinært styremøte - Myrsletta selveierforening - Torsdag 26 november

 

1) Status asfaltering

Vi har kontaktet flere leverandører, de fleste er ikke interessert. Oppgaven blir for liten, flere leverandører svarer ikke eller møter ikke opp. Det eneste tilbudet vi har så langt er på 1.5mill + fjerne topplag, + sikre garasjer hvilket bringer tilbudet opp til ca 3mill. Budsjettet er ca 400' 

Styret førsøker videre å finne noen som kan ta mindre oppdrag, neste befaring tidlig desember. Merknad: vi må øke budsjettet for utvendig vedlikehold for å dekke asfaltering med ca 3,5 til 4 mill for å få gjort minimum. Dette er utover oppsparte midler. Se vedlegg for tilbud

 

2) Leverandører av garasje ønsker å gi nye tilbud

Vi inviterer til informasjonsmøte med leverandør av garasjer på nyåret. Styret varsler at det er etter deres syn påkrevd å finne en løsning på garasjesituasjonen og vil stille forslag om bygning av nye garasjer ved generalforsamlingen 2021. 

 

3) Løpende vedlikehold

Det er påkrevd en del arbeid med belysningen, spesielt garasjebelysningen svikter ved vannmengder. Dette er ikke fullt dekket i årets budsjett for utvendig vedlikehold så styret må se hva de kan omdisponere av annet planlagt arbeid. Igjen er det behov for økning av budsjettet

 

4) Prisøkning internet

Varslet prisøkning for internet er 30,- pr enhet, ca 50' totalt pr år for myrsletta. Hvilket igjen kan gjøre det lønnsomt å se etter andre tilbydere.

 

 

 

Vedlegg:

Tilbud for asfaltering merk at dette er for kun 112 innkjørsler, ikke tar med fjerning av topplag eller sikring av garasjer (se merknader) og heller ikke eventuell elektrikerarbeid. Det er ca halvparten av et fullt tilbud.

 

 

 

 

 

 

Styret har fått varsel om søknad om bruksendring av Grenseveien 10 - Ås. Vedlagt ligger høringsdokumentet.

Styret ber alle huseiere som har merknader om å snarest svare på høringen. Se informasjon i høringsdokumentet.

 

http://www.myrsletta.no/images/2020/3580_001_nabovarsel.pdf

 

/styret

Årets generalforsamling er lagt til 23 september 

Den avholdes på Folkets Hus som et tiltak for å sikre mot Covid19. 

 

Vi ber om at det kun møter en person fra hver husstand og at man vurderer bruk av fullmakt for å unngå eksponering.

 

Til huseierne i Myrsletta Selveierforening

Ordinært Selveiermøte 2020

Styret i Myrsletta Selveierforening har planlagt ordinært Selveiermøte  

22.04.2020 kl 18 på grendehuset  -   STYRET HAR BESLUTTET AT DETTE UTESETTES.

Grunnet den pågående situasjon med Koronavirus anses situasjonen som uavklart.

Styret har i denne situasjonen vurdert Vedtektenes ordlyd opp mot andre forhold og ber om forståelse for at man fatter denne avgjørelsen i strid med Vedtektenes ordlyd.

Styret vil komme tilbake til alle husstander med ny dato så snart dette er mulig.

Forslag som huseier ønsker behandlet av Selveiermøtet må være styret i hende senest 30.03.2020

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes skriftlig til styret i Myrsletta Selveierforening

 

Christopher Sogge Røtnes

Myrsletta 61

1400 Ski

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hilsen

Myrsletta Selveierforening

Styret

20.3.20

Styret hadde et ordinært styremøte 9 oktober 2019. Her er vedlagt protokollen.

 

Det var ikke så mange endringer som kom fram her, merk at styret har godkjent å bytte regnskapsfirma og at den endringen iverksettes før 2020. Vi kan redegjøre for dette valget på neste generalforsamling.

Ellers så har vi ikke fått finansiering av garasjer og forventer derfor å måtte be om et vedtak for de alternativene vi har til neste generalforsamling, evt på en ekstraordinær generalforsamling. (Fordi garasjer betyr at det tar en del tid å komme seg gjennom temaet).

 

/styret